Polárnik - Ocenenia

Cena divákov - Snow Film Fest, 1.11.-7.12.2014
Cena Ruskej akadémie vied a Ruskej geografickej spoločnosti -
Bajkalský medzinárodný filmový festival Ľudia a životné prostredie, 25.-29.9.2014
Cena divákov
- festival Vysoké hory Nitra, 22.11.2014