Polárnik - Viac o DVD

polarnik.jpg rombarabas24_polarnik_avf.jpg 

DVD obsahuje:
- film v slovenskej a anglickej verzii
- životopis Petra Valušiaka
- zaujímavosti o Južnom póle
- film 1. pešia slovenská expedícia na Južný pól 2010
- zaujímavosti o Severnom póle
- film 1. pešia slovenská expedícia na Severný pól 2008
- porovnanie veľkosti kontinentov

ukážky z menu DVD

1_juzny.jpg 2_severny.jpg

zivotopis.jpg