Peter Valušiak

Polárnik, horolezec, cestovateľ. Je známy predovšetkým výnimočným prechodom naprieč Severným polom z Ruska do Kanady bez vonkajšej podpory za 118 dní. Učastník viacerých horolezeckých výprav do rôznych končín Zeme, od Kamčatky až po Južný pol. V civilnom zamestnaní spolumajiteľ a zamestnanec v jednej úspešnej slovenskej outdoorovej firme. Podieľal sa na materiálnom zabezpečení expedície a pracne prefiltroval najviac kalnej Omo vody na pitnú. (OMO) Prežil som s ním nezabudnutelné chvíle v kaňonoch Slovinských Álp i v panenských oblastiach Antarktídy i drkotanie na hore Mount Vinson, kde ja som, ale nevyšiel.

Print page Print page30. 6. 2005, 04:36