Tourfilm 2009 - Prix jury Slovenským jaskyniam

Tento rok sa TOURFILM-u zúčastnilo 136 krajín z celého sveta, ktoré predviedli 614 filmov a 352 multimédií. GRAND PRIX získal indický film Incredible India. V kategórii televíznej dokumentárnej a publicistickej tvorby získal Cenu poroty film o slovenských jaskyniach z produkcie K2 studia Tajomstvo podzemia.

Poslaním tradičného karlovarského turistického festivalu je uviesť a oceniť audiovizuálne diela, ktoré svojou obsahovou náplňou a umeleckou úrovňou prispievajú k rozvoju domáceho aj zahraničného cestovného ruchu.

Film Tajomstvo podzemia je jeden z trojice filmov patriacej do 3DVD kolekcie SLOVAKIA. Tvorcovia filmu vás vťahujú do prostredia s neopakovateľnou sintrovou, očarujúcou aragonitovou či chladivou ľadovou výzdobou, ktoré ponúkajú nevšedný pohľad na taje ukryté v hlbinách Zeme. Mohutné podzemné siene, vodou vypreparované chodby,  úzke kaňony s hučiacimi vodopádmi či krištáľovo priezračné jazerá očarili natoľko, že sa dostali do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

Print page Print page12. 10. 2009, 13:20