Geologické zaujímavosti

„V Kremencoch horizontálne jaskyne nemôžu existovať!“ Tak znela geologická poučka do objavenia prvých horizontálnych jaskýň slovensko-českými jaskyniarmi na stolových horách Guyanskej vysočiny v roku 2004.

 

 

Po troch rokoch speleologického výskumu sa vynorilo veľa vedeckých záhad, na ktoré doposiaľ hľadáme odpoveď. Ako vznikli opálové speleotémy v jaskyniach? Viaceré nájdené vzorky pripomínajú klasické stalaktity a stalagmity známe z vápencových jaskýň, avšak ich stavba a pôvod sú úplne odlišné. Väčšina speleotém je tvorená opálom. Už prvé pozorovania pod mikroskopom ukázali, že ide vlastne o útvary, ktoré v geológii nazývame stromatolity. Vznikajú činnosťou mikroskopických organizmov. Z doby, keď vznikali samotné pieskovce, sú stromatolity jediné stopy vtedajšieho života na našej planéte. Najčastejšie organizmy, ktoré ich tvoria, sú sinice, ktoré však potrebujú pre svoj život svetlo. Niektoré typy stromatolitov vytvárajú však baktérie, ktoré svetlo nepotrebujú. Očakávali sme preto, že aj v jaskyni budú „páchateľmi“ práve oni. No mýlili sme sa. Už prvé pozorovania v elektrónovom mikroskope ukázali, že je tvorená sinicami rodu Nostoc. Problém je, ako mohli sinice prežiť v podzemí bez svetla. Sinice sú prastaré organizmy, jedny z najstarších na Zemi. Ako také sú veľmi primitívne, ale práve vďaka svojej adaptabilite prežili na Zemi vyše 3,5 miliardy rokov. Dokonca bol nájdený úlomok meteoritu, ktorý údajne pochádza z Marsu a obsahuje zvyšky siníc, ktoré poniektorí vedci dokonca priradili k rodu Nostoc !!

 

Máme teda dočinenia s mimozemskými tvormi? Jestvuje niekoľko teórií o pôvode života na našej Zemi. Pravdepodobné teórie hovoria, že život vznikol na inej planéte a bol na Zem prinesený nejakým kozmickým telesom. Ak to boli práve sinice, museli dokonca vydržať dlhú cestu vesmírom!! Sinice z Venezuelských jaskýň sú zrejme ďalšími, doposiaľ neopísanými druhmi prispôsobenými životu v jaskyni. Je to príklad ohromnej ekologickej adaptability, vďaka ktorej sinice prežili od vzniku Zeme a prežijú zrejme aj nás
Roman Aubrecht

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku17. 8. 2007, 21:15