Stopy na hrebeni - Spolupracovali

námet a scenár
PAVOL BARABÁŠ

hudba
MARTIN BARABÁŠ
ŠTÚDIO FONTÁNA

dramaturgia ua RTVS
ROBERT VALOVIČ

ďalej spolupracovali
MICHAL FEDOR
MATILDA HYBSKÁ
JÁN KRYŠTOF
DUŠAN LESKOVJANSKÝ
LUKÁŠ MEŇHART
MARTIN MIŠENDA
IGOR PAP
LÝDIA RICHNAVSKÁ
ANTON SEDLÁK
BLAŽENA SEDLÁKOVÁ
PETER SPITZKOPF
DÁVID ŠATÁNEK
JAROSLAV ŠELENG
MARTIN ŠKOVRÁNEK
MARIÁN ŠTURCEL
BRAŇO VAŇKO
PETER ZAJÍC

účinkovali
GABO ČMÁRIK
ADAM KADLEČÍK
FRANTIŠEK KELE
IVAN KULVÁNEK
IVAN LEHOTSKÝ
MATOUŠ MELICH
MICHAL SABOVČÍK

komentár čítal
MAREK ŤAPÁK

grafika
MARIÁN AŠTÁRY

zvuk
MARTIN MERC

strih
RÓBERT KAROVIČ

kamera
PAVOL BARABÁŠ
ADAM KADLEČÍK
ROBERT KOČAN
MICHAL SABOVČÍK
ANTON SEDLÁK

pilot
PETER CHROMEK

vedúca výrobného štábu za RTVS
ANNA MATISOVÁ

produkcia za K2 studio
ALENA KOŠČOVÁ

manažér výroby za RTVS
TIBOR HORVÁTH

réžia
PAVOL BARABÁŠ

TVORCOVIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU ĎAKUJÚ ZA OCHOTU A SPOLUPRÁCU PRI NAKRÚCANÍ
ŠTÁTNYM LESOM TANAP-U
SPRÁVE TANAP-U
KRAJSKÉMU ÚRADU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PREŠOVE
TATRANSKEJ HORSKEJ SLUŽBE
SPOLKU HORSKÝCH VODCOV
TATRZANSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W ZAKOPANEM
PETROVI VALUŠIAKOVI
ANTONOVI DOBEŠOVI
JÁNOVI BENDÍKOVI
VERTICAL TRADE

V DOKUMENTE BOLI POUŽITÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA - UKÁŽKA Z FILMU PAVOL POCHYLÝ - PAVÚK
SÚKROMNÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY IVANA LEHOTSKÉHO, MATOUŠA MELICHA,
PAVLA BARABÁŠA, HOROLEZECKÉHO SPOLKU JAMES

VYROBILI
© ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA A K2 STUDIO S.R.O.
2013

REALIZÁCIU FILMU FINANČNE PODPORIL AVF
VYROBENÉ S PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY