Barabáš na DVD: Recenzia na film Mustang

Kamera je zázračný prístroj. Má možnosti, ktoré sú pre ľudské oko málokedy dosiahnuteľné. Objavuje novú krásu i vo veciach starých, dávno známych a všedných, práve tým, že na ne upriami svoju pozornosť a dáva im tak nový význam. O to ťažšiu má úlohu, ak sníma krásu, ktorá je už a priori zrejmá...

V kráľovstve Mustang sa čas zastavil. Tak, ako sú Himaláje vonkajšou, prírodnou hradbou ochraňujúcou kráľovstvo od okolitého sveta, stáročné nemenné tradície uchovávajú vnútornú čistotu a jednoduchosť ľudských životov na ceste k nirváne. Dodnes je možné navštíviť prísne strážené kráľovstvo iba s veľkými obtiažami a vstúpiť s kamerou je zakázané.

Túžba objavovať je však silnejšia a tak sa dvojčlennej slovenskej výprave podarilo preniesť kameru zabalenú v spacom vaku. Byť jednými z mála, ktorí prostredníctvom filmu objavujú nové, neznáme miesta priam zvádza k opisnosti a je ťažké rezignovať na povrchnú atraktívnosť.

Film Mustang však nie je len kolážou nádherných fotografií predtým nevideného prírodno-ľudského spoločenstva. V tematickej rovine podáva cestopisný portrét krajiny, ktorá nepozná civilizačné výdobytky. Žije životom, svojou jednoduchosťou pre väčšinu z nás dávno strateným. Bezútešnosť a vyprahnutosť planín a himalájskych vrcholov je v ostrom kontraste k ich teplej a priateľskej farebnosti a tvorí analógiu k ťažkému, no radostnému životu domácich obyvateľov.

Vo výrazovej rovine sa dlhé horizontálne zábery krajiny striedajú s extrémnymi nadhľadmi zo strmých vrcholov evokujúc obrovské rozdiely v ponímaní sveta medzi západnou kultúrou a obyvateľmi Mustangu.

Film však nie je iba prvoplánovým záznamom faktov. Subjektívny prejav rozprávača na pozadí autentickej hudby od prvých minút vťahuje diváka do sveta tajomného východného myslenia a núti ho klásť si otázky: Objavujeme síce prostredníctvom kamery nový svet Mustangu, ale máme na to vôbec právo? Týmto ľuďom sme nikdy nechýbali, prečo teda chýbajú oni nám až tak, že podstupujeme namáhavé cesty do ich krajín, aby sme si vzali aspoň trochu z ich životnej múdrosti? A nie sme to práve my, pred kým sa snažia v Mustangu chrániť?

Do kráľovstva Mustang priniesol Pavol Barabáš kameru. No ako mu povedal kráľ Mustangu, s morálnym problémom, ako urobí film o kráľovstve sa musí vyrovnať sám. Pavol Barabáš rozmýšľal celý rok, či zábery z cesty použiť a vytvoriť z nich film. Nakoniec sa rozhodol. Nevytvoril však reklamný snímok o starobylej krajine. Naopak. Vyznenie filmu je jednoznačné - vyvolať obdiv, no hlavne túžbu dávnu krásu ochraňovať.

Slávka Kuročková, 2005

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku15. 7. 2005, 17:33