Články

28. máj 2014

FORMOVANÝ TATRAMI

31. august 2012

Hľadači utajených svetov

Vďaka tisíckam jaskýň, ktoré sa nachádzajú na našom území, môžeme Slovensko z celosvetového hľadiska zaradiť medzi krajiny s najväčším bohatstvom krasových javov, o čom však len málokto vie. Spomedzi pätnástich jaskýň sprístupnených širokej verejnosti je až šesť súčasťou svetového prírodného dedičstva Unesco. To je naozaj svetový unikát! Sú to: Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Ostatné jaskyne a priepasti nie sú pre verejnosť sprístupnené. Viaceré z nich sú totiž veľmi ťažko dostupné. Do ich tajomného podzemia vstupujú už len skúsení jaskyniari za pomoci lanovej techniky, náročným lezením a plazením. Ich snom je, že aj ich jaskyňa raz bude sprístupnená.

Dokumentárny seriál Hľadači utajených svetov mapuje najnovšie veľké objavy v podzemí Slovenska. Poďte spolu s neznámymi, ale obdivuhodnými jaskyniarmi odhaľovať tajomstvá podzemných chodieb a obrovských siení... viac