Tepuy - cesta do hlbín Zeme - Ocenenia

Tvorivá prémia Igric za DVD Tepuy - Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond, Bratislava, SR, 2008
Veľká cena - EuroSpéléo Imag'in, Vercors, Francúzsko, 2008
Najlepší zahraničný film - Fort William Mountain Festival, Fort William, Škótsko, 2008
1. cena v kategórii Dobrodružný a extrémny športový film, Medzinárodní festival outdoorových filmov, ČR, 2007
Cena divákov - TSTT, Uherské Hradište, ČR, 2007
Cena detskej poroty - Envirofilm, Banská Bystrica, SR, 2007
Cena prezidenta SR - Ekotopfilm, Bratislava, SR, 2007
Runner up - Kendal Mountain Film Festival, Veľká Británia, 2007
Cena divákov - MFHF, Poprad, SR, 2006
Zvláštne uznanie poroty - MFHF, Poprad, SR, 2006