Pygmejovia - deti džungle - Spolupracovali

Vo filme boli použité fotografie zo súkromného archívu Ivana Bulíka a zábery z knihy Hanzelky a Zikmunda "Afrika snov a skutočností".

Spolupracovali
Ivan Bulík
Katarína Moláková
Matilda Hybská
Hana Vítková
Martina Straková
Juraj Barabáš

Scenár
Pavol Barabáš

Dramaturg
Alois Ditrich

Farebné korekcie
K2 studio

Grafika a animácia
Marián Aštáry

Hudba
Maok

Komentár čítal
Róbert Roth

Strih
Róbert Karovič

Kamera
Pavol Barabáš

Zvuk
Martin Merc
Andrej Kubík

Réžia
Pavol Barabáš

Vyrobilo
K2studio s.r.o.
© 2011

Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.