Pygmejovia - deti džungle - Press zóna

Pozvánka na premiéru filmu, 31.3.2012.

Festivallový plagát A4


Dialóg s planétou, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzy, plagát, 25.5.-20.6.2012
Program
Pozvánka
Tlačová správa + Fakty o výstave


Dialóg s planétou, Nové Mesto nad Váhom, plagát, 11.5.2012


Tlačová správa k projekcii filmov (Štefan Vraštiak)