Pururambo - Ocenenia

Zlatý orol dobrodružstva - Medzinárodný festival dobrodružných a objavných filmov, Val d'Isère, Francúzsko, 2007
Cena pre kultúru námestníva primátora mesta Ostrava - Tur Ostrava 2007, Ostrava, Česká republika, 2007
Špeciálna cena poroty - Medzinárodný festival horských filmov, Bansko, Bulharsko, 2007
Grand prize - Medzinárodný festival outdoorových filmov Praha 2006
1.cena v kategóriiI "Dobrodružné a extrémne filmy" - Medzinárodný festival outdoorových filmov Praha 2006
Prémia literárneho fondu za skvelý autorský filmársky výkon z expedície v Papui - Novej Guiney, kategória filmová a televízna dokumentárna tvorba, Slovenský filmový zväz a Únia slovenských televíznych tvorcov, Bratislava, 2006
Cena slovenskej filmovej kritiky za audiovizuálnu tvorbu 2005, v kategórii ostatná audiovizuálna tvorba, Bratislava, 2006
Najlepší festivalový film - Go Kamera, Brno, ČR, 2006
II. miesto - Camera Slovakia, Bratislava, SR, 2006
Najlepší film v kategórii Zem - Hory a mesto, Bratislava, SR, 2006
Najlepší film v kategórii Dokumentárny film - Envirofilm, Banská Bystrica, SR, 2006
Cena detskej poroty - Envirofilm, Banská Bystrica, SR, 2006
Zvláštna cena poroty za vynikajúce stvárnenie zaujímavého a nepoznaného spôsobu ľudského života - "Green Wave - 21st century" European Environment Festival, Dolna Banya, Bulgaria, 2006
Cena mesta Teplice nad Metují - MHFF, Teplice nad Metují, ČR, 2006
Zvláštne uznanie poroty - Academia film Olomouc, ČR, 2006
Cena riaditeľa festivalu - Agrofilm, Nitra, SR, 2006
Cena za réžiu - Ekofilm, Český Krumlov, České Budějovice, ČR, 2006
Cena študentskej poroty - Ekofilm, Český Krumlov, České Budějovice, ČR, 2006
Adventura prize - Človek a životné prostredie, Montreal International Adventure Film Festival, Kanada, 2006
Hlavná cena - Bronzový turoň - v kategórii Publicistické filmy, za profesionalizmus a úctivý prístup pri objavovaní neznámeho vonkajšieho a vnútorného sveta pôvodných obyvateľov Novej Guiney, Etnofilm, SR, 2006
Culture prize - Festival horských filmov, Kendal, Veľká Británia, 2006
Cena Mountain Wilderness - Medzinárodný festival horských a dobrodružných filmov, Torelló, Španielsko, 2006
Cena Ministerstva životného prostredia Českej republiky - TSTTT, Uherské Hradiště, ČR, 2006
Cena za realizáciu filmu v extrémnych podmienkach - Medzinárodný festival horských filmov, Bansko, Bulharsko, 2006
Cena divákov - MFHF, Poprad, SR, 2005