100. ročník horolezeckého týždňa JAMES

Na symbol Slovenska - Vysoké Tatry môžeme pozerať rôznou optikou. Nie je to len kopa žulových brál zaznamenaná na mape. Pre niekoho sú Tatry umeleckým dielom vytvoreným časom, pre iného sú synonymom slobody, pre ďalšieho symbolom sily, vytrvalosti, hľadania limitov ľudského snaženia. Ľudské osudy sa postupne zapisovali do kolmých stien Tatier. Každý štít uchováva svoje príbehy.

pochyleho-platna-2.jpg

Ten náš začal pred vyše 100 rokmi. Presnejšie 14.8.1921. Je to dátum vytlačený na odznaku horolezeckého spolku JAMES, ktorý patrí k najstarším na Slovensku. Čo však znamená? Dlho sa o ňom veľa nevedelo. Až raz Alex Mlynárčik našiel denník po svojom otcovi Mikulášovi, ktorý si veľmi svedomito zapisoval svoje horolezecké obdobie. Je jediným autentickým dokladom z rokov, v ktorých sa JAMES formoval. Jednu kópiu denníka mi Alex pred pár rokmi venoval.

002mlynarcik-orig-14-8-1921.jpg

Pod dátumom 14.8.1921 sa nachádza opis výstupu juhozápadným pilierom na Lomnický štít. Traja kamaráti opásaní konopným lanom vystúpili na vrchol. Ešte v ten večer zišli na Fridrichovu chatu pri Zelenom plese, kde oslavovali prvovýstup, pospevovali a jedli anglický JAM /džem/. Zrejme sa už nikdy nedozvieme, akými lingvistickými krokmi sa traja horolezci dopracovali od JAMu k JAMESU. No vieme, že ho medzi sebou povýšili na heslo, aby ním mohli v čase núdze v Tatrách privolávať pomoc priateľov. O pár dní neskôr bol v Spišskej Novej Vsi založený spolok s názvom JAMES.

010stanovy02.jpg

V stanovách je vysvetlené, aký význam nesú jednotlivé písmená v názve: Idealizmus, Alpinizmus, Mortalita, Eugenika a Solidarita. Tieto myšlienky, ktoré tvorili základnú filozofiu klubu, boli v priebehu rokov niekedy spochybňované a menili sa, ale to nie je najdôležitejšie. Podstatné je, že z malého stretnutia troch horolezcov a jednej skromnej myšlienky vznikla organizácia, ktorá počas sto rokov vychovávala k láske k horám a priateľstvu desaťtisíce ľudí, spájaných myšlienkami zakódovanými v názve spolku. Jeho členovia dosiahli svetové úspechy nielen v Tatrách, Alpách či na Kaukaze a Pamíre, ale aj v najvyšších pohoriach sveta, kde svojimi názormi a výkonmi formovali svetové trendy.

V auguste 1923 bol usporiadaný prvý horolezecký týždeň JAMES na podporu a propagáciu nového spolku. Odvtedy sa členovia spolku "jamesáci" stretávajú každoročne na tatranských štítoch. Toto podujatie sa neuskutočnilo len dvakrát - počas druhej svetovej vojny.

V roku 2024 sa na Popradskom plese uskutoční 100. ročník horolezeckého týždňa JAMES vo Vysokých Tatrách. Po stýkrát sa stretnú jamesáci pod tatranskými štítmi, aby realizovali odkaz zakladateľov Jamesu výstupmi po krásnych horolezeckých trasách na ich vrcholy.

Na tomto podujatí by som chcel premietať nový film s názvom JAMES, ktorý mapuje bohatú históriu spolku.

01volia-veza1954.jpg

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku27. 4. 2024, 09:17