Tri dni v jaskyni Mesačný tieň

Nových viac ako 600 m objavov opäť hlásime aj z nekončiacich labyrintov jaskyne Mesačný tieň. Hlavným zámyslom dynamickej a účelovej trojdňovky 18.- 20. júla 2012 a realizujúcej sedmičky v zložení: T. Kožuch, M. Kacian, G. Jakab, Š. Šuster, P. Barabáš, I. Pap a B. Šmída, bol najmä film. No aj vtedy keď musíte režisérovi pre nekonečne scén poctivo podržať výdatný halogén, alebo vás preháňa plazivkou hore-dolu a vy ste aj tak nekonečne trpezlivý a zhovievavý,

Viac fotografií (42)
Jaskyňa Mesačný tieň


sa nájde časová škulina, keď si od skupinky zabehnete kus mimo hlavného ťahu, len preto že ste zvedavý, plus, neveriaci Tomáš, :) ... a objav sa hneď narodí! Tentoraz sme poň ani nemuseli ďaleko: toť na skok od známej šachty P40 m Mesačná stvora s nástupom v -290 m. Zatiaľ čo v šachte s efektným oceľovým traverzom á la Skalistý potok sa stvárajú svetelné efekty s prskavkami a horkovzdušnými lampiónmi, Braňo Šmída od (vlastného) záverového mer.bodu ešte z posledného milénia odbehne/preplazí sa/pretisne tak dvomi zálomákmi/a odhrabe jeden zával - kde sa zrazu otvorí nová rozbitá cave... Je tu viacero oválnych siení s priemerom 8 až 12 m a vysokými tak do 15 m, poprepájaných krivoľako meandrami a prepadliskami, a tromi(!) nezávislými drobnými potôčikmi, ale všetko to logicky slučkuje na celkom aj želané JV PRÁZDNO V MASÍVE. Objavený je nový HRDZAVÝ DÓM a v ňom početné konkrécie akéhosi prastarého Fe-sedimentu(?), potom nasleduje MINI-TatraOpen, rozlámaná sieňovitá šikmina s dĺžkou 30-40 m a v nej silný sústredený VEČNÝ DÁŽĎ (ako z vodovodného kohútika) a chodby sa napokon rozptyľujú do niekoľkých silno prievanových horizontálnych tubusov, nazvaných RORAIMIČKY. V jednom z nich je vari 2. najsilnejší prievan v jaskyni... duje, že nažhaveným plameňom karbidky priam lomcuje! Oplatilo by sa veru v zaklesnutých platniach pokopať! Alebo pokúsiť ešte niektoré z obtiažnych prielezov, šikmú rúru dohora a akýsi stromovito dohora rozmrštený vysoký komín... Ďalších new 150 m pridáva na opačnej strane Igor Pap, Pišta, Palo i Mišo, a overujeme si tak, že aj v stredných sektoroch MT sa môže vyskytnúť nejedno prekvapenie. No a napokon Števo Šuster: vo vysokom komíne ADRI priamo nad sodomou-gomorou 1. bivaku za-pokračuje v polezení a ponitovaní, a pridá za čiastočne technickej a trošku morálnej podpory Igora a potom mladučkého Tibora ďalších 20 m dĺžky. Komín má teda teraz už +80 m(!) priamočiarej rel.výšky... a čo Števo so silným lampášom dosvieti, hore to valí opticky prinajmenej ešte ďalších 40 m!! No a v tesnom susedstve sa Adri-komín prepája na paralelnú obrovskú šachtu, dno ktorej sa stráca v (zatiaľ neprebádanej) ČIERŇAVE kdesi nad plafónom puknutého dómi s 1. bivakom... hore nad tým nik samozrejme ani len netušíme, čo by sa mohlo vyskytnúť... Sektor je však v mapovom pôdoryse kdesi pod osou hrebeňa Horvátovho vrchu (1902 m n.m.). Tak napokon, že by aj tuná cesta ku kýženým -550 (najmenej), sa dajaká rysovala? Počas motívmi pestrej a veľa aj veselej akcie bol navštívený aj sektor s kostnými ostatkami maca v Bielovodkách, ktorý dostáva pomenovanie BARNEY, Tibor v sprievode Gabiho zostúpi až do vzdialených sektorov jaskyne za 2. bivak k tzv. DVOJ-OKÉMU SIFÓNU (-420 m) a napľňa tak 10 bodov z možných 10 (akcieschopnosť, odvaha, samostatnosť, pasívny speleoalpinizmus, bivakovanie...) v rámci priebežne definovaného 3-zložkového kurzu či reálne Praktickej speleoškoly :) a metodika vypúšťania horkovzdušných lampiónov, za účelom overenia výšky komínov je predbežne pomenovaná ako tzv.: SVETLUŠKY. :) No to najhlavnejšie: Mesačný tieň už prekročil 29,5 km dĺžky a k méte tridsiatky neďaleko... Tešíme sa na videnie na Jask.týždni! Braňo Šmída

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku29. 7. 2012, 11:46