Každý potrebuje svoj kmeň - O filme

Čo nás spája ako ľudí? Čo nás robí šťastnými a spokojnými? Čo nás napĺňa zmyslom a cieľom? Odpoveďou je jedno slovo: spoločenstvo. Je to naša prirodzená potreba, ktorá je v nás hlboko zakorenená. Je to naša sila, ktorá nás priťahuje k rodine, priateľom aj tým, ktorí sú nám podobní a zdieľajú rovnaké hodnoty, záujmy a ciele.

Ako pochopiť túto túžbu po spoločenstve? Musíme sa vrátiť ku koreňom, k našej dávnej histórii, keď sme žili v úzkom spojení s prírodou. Kmeň bol v tých časoch jedinou možnosťou na prežitie človeka vo svete. Vytváral predpoklad na zabezpečenie potravy, úkryt pred nepriateľmi, priestor pre oddych, učenie sa, spoločné rituály a obrady.

Od nepamäti žijú ľudia v rôznych sociálnych štruktúrach. Prvotné kmeňové spoločenstvá tvorili základný stavebný kameň ľudskej civilizácie. Dnes, v dobe technologického pokroku a všade prítomného individualizmu, sa môže zdať, že sme sa od tejto potreby zoskupovania odklonili.

Avšak túžba po komunite, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci je v nás stále hlboko zakódovaná. Pozrime sa bližšie na prírodné kmeňové spoločenstvá, ktoré dodnes žijú v harmónii s prírodou a odrážajú hodnoty, ktoré niekde hlboko v podvedomí tušíme.

6.jpg

Mal som možnosť nakrúcať kmene v údoliach centrálnej Ázie, hlboko v pralesoch Novej Guinei (Tajomné Mamberamo 2000, Pururambo 2004, Carstnesz 2008), Afriky (Omo - cesta do praveku 2001, Suri 2015, Pygmejovia - deti džungle 2011).
V Amazónii som sa stal súčasťou indiánskeho kmeňa Hodi (Tieň jaguára 2018). 

Absolvoval som aj ďalšie výpravy k prírodným ľuďom. Veľmi náročná a nebezpečná cesta bola za kmeňovými spoločenstvami v Južnom Sudáne v decembri 2022 i na Papuu Novú Guineu v lete 2023.  Z množstva privezeného materiálu vzniká v strižni nový film pod názvom Každý potrebuje svoj kmeň.

img_20221204_133319.jpg