Envirofilm odštartuje 2. mája aj s našimi filmami

BRATISLAVA 20. apríla (SITA) - Environmentálna jar, ktorú tradične pripravuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) odštartuje v sobotu pri príležitosti osláv Dňa Zeme. Nosným podujatím envirojari je 12. ročník medzinárodného festivalu filmov Envirofilm, do ktorého sa zapojilo 23 krajín so 109 snímkami. Cieľom celého programu je informovať verejnosť o problematike životného prostredia a upozorniť ich na nutnosť jeho ochrany.

Ako uviedol generálny riaditeľ SAŽP Miroslav Tončík po prvýkrát sa na festivale zúčastnia aj snímky z Arménska a Estónska. "Z celkového počtu 109 prihlásených snímok vybrala predvýberová komisia 34, ktoré budú premietané a posudzované výberovou porotou," konštatoval Tončík. Rekordmanom v počte prihlásených filmov je John Doyle z Veľkej Británie, ktorý prihlásil až šesť snímok. "Tri filmy poslal aj známy slovenský dokumentarista Palo Barabáš, no predvýberová komisia odporučila do užšieho kola len dve jeho snímky - Pururambo a Premeny Tatier," povedal Tončík. Ako uviedol, tomuto dokumentaristovi bude venovaný vo štvrtok 4. mája večer v Banskej Bystrici, ktorý odmoderuje jeho priateľ Steve Lichtag. Palo Barabáš bol vyhlásený za osobnosť 12. ročníka Envirofilmu.

Súťažné filmy hodnotí porota v zložení Adrian Warren (Veľká Británia), Steve Lichtag (Česká republika), Katarína Javorská (Slovensko), Ferenc Vaga (Maďarsko), Andrej Traczykowski (Poľsko) a Hakan Öniz (Turecko).

 

 


KOMPLETNÝ PROGRAM ENVIROFILMU v BANSKEJ BYSTRICI:

Utorok 2. mája
†˘ 8.30 - 13.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosál, Múzeum SNP

†˘ 9.00 - 13.00 Prehliadka nesúťažných filmov o prírode pre deti
Kino Korzo

†˘ 9.00 - 15.00 Vzácnosti slovenskej prírody - NATURA 2000
Náučno - poznávacie a pohybové aktivity pre školskú mládež zamerané na vzácne územia a lokality slovenskej prírody.
Areál Múzea SNP

†˘ 4.30 - 16.00 Zelený svet
Vernisáž a udeľovanie cien 11. ročníka medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí
Výstavná sieň a kinosála, Múzeum SNP

†˘ 18.00 - 22.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála, Múzeum SNP

Streda 3. mája
†˘ 8.30 - 13.40 Súťažná prehliadka filmov
Zasadnutie detskej poroty
Kinosála, Múzeum SNP

†˘ 9.00 - 13.00 Prehliadka nesúťažných filmov o prírode pre deti
Kino Korzo

†˘ 9.00 - 13.00 Výchova pre trvalo udržateľný rozvoj na školách a možnosti financovania environmentálnych projektov
Seminár pre pedagógov a trénerov environmentálnej výchovy
Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP

†˘ 9.00 - 15.00 Vzácnosti slovenskej prírody - NATURA 2000
Náučno - poznávacie a pohybové aktivity pre školskú mládež zamerané na vzácne územia a lokality slovenskej prírody.
Areál Múzea SNP

†˘ 9.00 - 13.00 Najlepšie dostupné techniky zhodnocovania odpadov: nástroj plnenia cieľov POH SR na roky 2006 - 2010
Konferencia a 3 diskusné fóra na tému spracovanie elektroodpadu, zhodnocovanie odpadov z kovov a kovových obalov.
Komorné divadlo, Dom kultúry SKC

†˘ 12.00 - 18.00 Konferencia Krajina - človek - kultúra
Implementácia Európskeho dohovoru o krajine.
Štátna vedecká knižnica, Lazovná ulica

†˘ 14.00 - 19.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 16.00 - 18.00 Podmorský archeologický prieskum
Filmový dokument a zaujímavé rozprávanie s archeológom a potápačom Hakanom Önizom z Turecka
Stredoslovenské múzeum

†˘ 19.00 - 22.00 Hudobná pozvánka na festival ENVIROFILM
Koncert skupín Sherpa Band, The Clear, The Backwords (slovenský Beatles)
Námestie SNP

Štvrtok 4. mája
†˘ 8.30 - 11.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 8.30 - 13.30 Konferencia Krajina - človek - kultúra
Implementácia Európskeho dohovoru o krajine.
Štátna vedecká knižnica, Lazovná ulica

†˘ 9.00 - 11.00 Ochrana prírody na Slovensku a Európsky program NATURA 2000
Seminár pre širokú verejnosť a vysoké školy
Ekonomická fakulta - poslucháreň 218, Tajovského ulica

†˘ 9.00 - 13.00 Prehliadka nesúťažných filmov o prírode pre deti
Kino Korzo

†˘ 9.00 - 15.00 Vzácnosti slovenskej prírody - NATURA 2000
Náučno - poznávacie a pohybové aktivity pre školskú mládež zamerané na vzácne územia a lokality slovenskej prírody.
Areál Múzea SNP

†˘ 10.00 - 11.30 Premietanie filmov a beseda s filmovými tvorcami, členmi medzinárodnej poroty
Detské oddelenie Nemocnice F.D. Roosewelta

†˘ 10.00 - 14.00 Trvalo udržateľný rozvoj, separácia a recyklácia
Seminár pre starostov o realizovaných projektoch separácie a recyklácie podporených Recyklačným fondom
Dom kultúry - Veľká prednášková sála

†˘ 11.00 - 13.00 Prehliadka filmov z archívov SFÚ
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 14.00 - 21.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 16.00 - 18.00 Jánošík
Prvý slovenský celovečerný film - rekonštruovaná a ozvučená verzia filmu z roku 1921
Kino Korzo

†˘ 19.00 - 21.30 Pururambo a iné - filmový večer s Pavlom Barabášom a jeho hosťami
Kino Korzo

Piatok 5. mája
†˘ 8.00 Deň orla kráľovského
Premietanie diapozitívov, rozprávanie na tému dravce, ich ohrozenie a ochrana
Tihányiovský kaštieľ

†˘ 8.30 - 13.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 9.00 - 12.00 Ochrana prírody na Slovensku a Európsky program NATURA 2000
Seminár pre vlastníkov a užívateľov
Štátna vedecká knižnica, Lazovná ulica

†˘ 9.00 - 13.00 Prehliadka nesúťažných filmov o prírode pre deti
Kino Korzo

†˘ 9.00 - 13.00 Filmár a príroda - vášeň, trpezlivosť a zákony.
Seminár pre televíznych tvorcov.
Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP

†˘ 9.00 - 15.00 Vzácnosti slovenskej prírody - NATURA 2000
Náučno - poznávacie a pohybové aktivity pre školskú mládež zamerané na vzácne územia a lokality slovenskej prírody.
Areál Múzea SNP

†˘ 10.00 Deň orla kráľovského
Premietanie diapozitívov, rozprávanie na tému dravce, ich ohrozenie a ochrana
Tihányiovský kaštieľ

†˘ 12.00 Deň orla kráľovského
Premietanie diapozitívov, rozprávanie na tému dravce, ich ohrozenie a ochrana
Tihányiovský kaštieľ

†˘ 12.00 - 13.00 Vystúpenie folklórneho súboru URPÍN
Areál Múzea SNP

12.30 - 14.30 Finále súťaží Vzácnosti slovenskej prírody
Kino Korzo

†˘ 14.00 Deň orla kráľovského
Premietanie diapozitívov, rozprávanie na tému dravce, ich ohrozenie a ochrana
Tihányiovský kaštieľ

†˘ 13.30 - 14.30 Vystúpenie folklórneho súboru URPÍN Areál Múzea SNP

†˘ 14.00 - 21.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

Sobota 6. mája
†˘ 8.00 - 14.00 Prehliadka víťazných filmov ENVIROFILM 2006
Kinosála Múzeum SNP

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku24. 4. 2006, 05:49