Premeny Tatier - O filme

Človek je len nepatrná bytosť, ktorá sa môže s údivom prizerať, čo príroda dokáže. Často až s odstupom času zistí, aká je múdra a prezieravá... Obrazový film Premeny Tatier vypovedá o úcte človeka k prírode a jej schopnostiam obnovovať sa v celej svojej zložitosti a kráse. A napokon aj o tom, čo si nesieme skryté v podvedomí - že všetci na tejto Zemi sme jedným celkom, ktorý podlieha presným prírodným zákonitostiam.

Kamera: Stano Gužák, Pavol Barabáš
Hudba: Maok
Rok výroby: 2006
Dĺžka: 12 minút
Formát: 4:3
Zvuk: 2.0

Poziar 2005 Pohroma v Tatrach 590 589

Miesto natáčania