Pururambo - Hlavná cena v kategóri "Publicistické filmy"- Bronzový turoň

Od 8. do 11. novembra sa v Čadci konal najstarší medzinárodný filmový festival na Slovensku ETNOFILM. Do 14. ročníka sa prihlásilo 66 filmov z 15 krajín, do súťaže bolo zaradených 33 filmov z 12 krajín, z toho 14 slovenských. Filmy súťažili v troch kategóriách - dokumentárne filmy, publicistické filmy a populárno-vedecké filmy a etnografické záznamy. Film Pururambo získal hlavnú cenu v kategórii „Publicistické filmy“ a tak mu medzi oceneniami pribudol Bronzový turoň za profesionalizmus a úctivý prístup pri objavovaní neznámeho vonkajšieho a vnútorného sveta pôvodných obyvateľov Novej Guiney.

Protokol o udelení cien na 14. Etnofilme Čadca.


Grand Prix - Zlatý turoň

Koniec cesty - Poslední slovenskí drotári - Ende einer Reise, r. Babette Ellen Kottkamp, Nemecko 2005
za hlbokú citlivosť, s ktorou film zobrazuje v období globalizácie, zaznamenáva odchádzajúci etnosociologický jav v strednej Európe

Cena poroty - Strieborný turoň

My zdes - Here We Are, r. Jaroslav Vojtek, Slovenská republika 2005
za dôsledné dokumentaristické spracovanie ľudí, ktorí chcú začať svoj život od znova, v krajine svojich slovenských predkov

Hlavná cena v kategórii „Dokumentárne filmy“
Bronzový turoň

Potkan s korunou - The Crowned Rat, r. Jacek Blawut, Poľsko 2006
za autentické a emocionálne silné spracovanie príbehu mladého muža, ktorý nedokázal vyhrať životný zápas sám so sebou

Hlavná cena v kategórii „Publicistické filmy“
Bronzový turoň

Pururambo, r. Pavol Barabáš, Slovenská republika 2005
za profesionalizmus a úctivý prístup pri objavovaní neznámeho vonkajšieho a vnútorného sveta pôvodných obyvateľov Novej Guiney

Hlavná cena v kategórii „Populárno-vedecké filmy a etnografické záznamy“
Bronzový turoň

Nebeská klenba - The Firmament, r. Reza Majlesi, Irán 2003
za vytvorenie pôsobivého filmového záznamu a odbornej interpretácie archaických prvkov v súčasnej ľudovej kultúre Iránu

„Cena Martina Slivku“ - Cena Literárneho fondu SR za najlepší individuálny výkon slovenskému tvorcovi

Vôľa a predstava manželov Andrássyovcov, r. Alois Ditrich, Slovenská republika 2005
za nápaditosť filmového stvárnenia humánneho obsahu, ako aj za odkrývanie spoločných historických koreňov v stredoeurópskom regióne

Čestné uznanie

Vízie z inferna - Visions from Inferno, r. Peter Dimitrov, Slovenská republika 2005
za filmové a obsahové hodnoty ako sú humánnosť a odpor proti totalitným systémom

Cena riaditeľa festivalu

Iné svety - Other Worlds, r. Marko Škop, Slovenská republika 2006
Za citlivý prístup k predstaveniu multikultúrneho sveta Šarišského regiónu a erudované filmárske spracovanie etnických i generačných problémov tohto kraja v minulosti a súčasnej dobe

Cena primátora mesta Čadca

Posledný kováč v Bánhide - The Last Blacksmith in Bánhida, r. Zsuzsanna Antala, Maďarsko 2006
Za výber a profesionálne stvárnenie témy so zámerom dokumentovania ľudovej kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku v prospech posilnenia jej identity a pretrvávania

Cena Kysuckej kultúrnej nadácie

Chlieb náš každodenný - Bread All Year Long, r. Amir Muratović, Slovinsko 2005
Za zaujímavé a pútavé filmové spracovanie tematiky chleba v minulosti a v súčasnosti ľudovej kultúry Slovinska

Porota:
Predseda: Dr.h.c. Hans Joachim Schlegel - Nemecko
Členovia: Ján Fúzik - Maďarsko
Iľja Ruppeldt - Nový Zéland
PhDr. Martin Mešša - Slovensko
PhDr. Oľga Slivková - Slovensko


Cena filmových novinárov

(porota pracovala v zložení - Katarína Javorská, Viliam Jablonický, Štefan Vraštiak)

Ex aequo filmom

Anjeli ( z cyklu Moja misia) - Angels( from the series My Mission), r. Marek Poláček, Slovensko 2004
Za citlivé spracovanie aktuálnej témy o slovenských misionároch, o živote a smrti detí chorých na AIDS v Juhoafrickej republike

Roma Kupa, r. Tomáš Hučko, Slovensko 2005
Režisérovi Tomášovi Hučkovi, ktorý sa dlhodobo a pravidelne venuje tvorbe etnofilmov pri príležitosti uvedenia jeho najnovšieho filmu na Etnofilme

Cena divákov

(porota pracovala v zložení - Katarína Beniačová, Alena Jurisová, Michal Krištof, Silvia Paríšková, Tomáš Tkáčik)

Anjeli ( z cyklu Moja misia) - Angels( from the series My Mission), r. Marek Poláček, Slovensko 2004
Za emotívne zobrazenie práce pani, ktorá sa dokáže starať o deti trpiace aidsom
napriek tomu, že neprežijú, umožní im umrieť v pokoji a práve preto je táto služba a obeť väčšia.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku13. 11. 2006, 04:36