Profil našich filmov v kine Tatra

Distribučná spoločnosť Continental Film v rámci cyklického profilu OSOBNOSŤ MESIACA, v ktorom postupne predstavuje prierezy tvorby filmových tvorcov v bratislavskom kine Tatra, uvádza v termíne 23. - 25. 1. 2006 šesť dokumentárnych filmov Pavla Barabáša. Dramaturgia kina sa rozhodla do každého bloku zaradiť dva filmy, z toho jeden krátky a druhý dlhometrážny.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku16. 1. 2006, 07:55