Pururambo - festivalové ocenenia

† Ë? PRÉMIA LITERÁRNEHO FONDU, SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ZVÄZU A ÚNIE SLOVENSKÝCH TELEVÍZNYCH TVORCOV ZA AUDIOVIZUÁLNU TVORBU ROKU 2005 za skvelý autorský filmársky výkon z expedície v Papui - Novej Guiney, Bratislava, 2006

† Ë? CENA SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY ZA AUDIOVIZUÁLNU TVORBU ROKU 2005 v kategórii ostatná audiovizuálna tvorba film - ex aequo, Bratislava, 2006

† Ë? NAJLEPŠÍ FILM FESTIVALU - GO KAMERA, Brno, ČR, 2006

† Ë? CENA DIVÁKOV - Medzinárodný festival horského filmu, Poprad, SR, 2005

† Ë? 2. CENA - Camera Slovakia, Bratislava, SR, 2006

† Ë? NAJLEPŠÍ FILM V KATEGÓRII ZEM - za zachytenie obrazu miznúcej civilizácie plnokrvným filmovým jazykom - Hory a mesto, Bratislava, SR, 2006

† Ë? NAJLEPŠÍ FILM V KATEGÓRII DOKUMENTÁRNE FILMY - za skvelo zrežírovaný film nakrútený citlivým spôsobom v extrémnych podmienkach, ktorý zobrazuje zriedkavé stretnutie s prehistorickou kultúrou, ale aj vzťah medzi ľudskou spoločnosťou a prírodou - Envirofilm, Banská Bystrica, SR, 2006

† Ë? CENA DETSKEJ POROTY - Envirofilm, Banská Bystrica, SR, 2006

† Ë? ZVLÁŠTNA CENA POROTY za vynikajúce stvárnenie zaujímavého a nepoznaného spôsobu ľudského života - “Green Wave - 21st century” Európsky environmentálny festival, Dolna Banya, Bularsko, 2006

† Ë? CENA MESTA TEPLICE NAD METUJÍ - MHFF, Teplice nad Metují, ČR, 2006

† Ë? ZVLÁŠTNE UZNANIE POROTY - Academia film Olomouc, ČR, 2006

† Ë? CENA RIADITEĽA FESTIVALU - Agrofilm, Nitra, SR, 2006

† Ë? CENA ZA RÉŽIU - Ekofilm, Český Krumlov, České Budějovice, ČR, 2006

† Ë? CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY - Ekofilm, Český Krumlov, České Budějovice, ČR, 2006

† Ë? ADVENTURA PRIZE - Človek a životné prostredie, Montreal International Adventure Film Festival, Kanada, 2006

† Ë? HLAVNÁ CENA V KATEGÓRII „PUBLICISTICKÉ FILMY“ BRONZOVÝ TUROŇ - za profesionalizmus a úctivý prístup pri objavovaní neznámeho vonkajšieho a vnútorného sveta pôvodných obyvateľov Novej Guiney, Etnofilm, SR, 2006

† Ë? CULTURE PRIZE - Festival horských filmov, Kendal, Veľká Británia, 2006

† Ë? CENA MOUNTAIN WILDERNESS - Medzinárodný festival horských a dobrodružných filmov, Torelló, Španielsko, 2006

† Ë? Cena Ministerstva životného prostredia ČR - TSTTT, Uherské Hradiště, ČR 2006
Za snahu tvorcov rozšíriť dimenziu dobrodružného poznania dosiaľ nemedializovaného územia Papuy Novej Guineje citlivým popisom stretnutia s domorodcami, ktorí pri strete s našou civilizáciou cítia bázeň a ohrozenie“

† Ë? 1.CENA V KATEGÓRII "Dobrodružné a extrémne filmy "Mezinárodný festival outdoorových filmov Praha 2006

† Ë? CENA ZA REALIZÁCIU FILMU V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH - Medzinárodný festival horských filmov, Bansko, Bulharsko, 2006

† Ë? ZLATÝ OROL DOBRODRUŽSTVA - Medzinárodný festival dobrodružných a objavných filmov, Val d’IsÄ‚¨re, Francúzsko, 2007

† Ë? CENA NÁMESTNÍKA PRIMÁTORA MESTA OSTRAVY PRE KULTÚRU, TUR OSTRAVA 2007, Ostrava, Česká republika, 2007

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku19. 5. 2006, 05:49