Jaskyne na Slovensku

Jaskyne na Slovensku patria medzi najkrajšie na svete. Sprístupnených je ich 12. V sezóne (jún až august) je to od 9:00 do 16:00 okrem pondelka. Mimo sezóny iba od 9:30 do 14:00. Výnimkou sú Jaskyňa Driny a Važecká jaskyňa, kde je mimo sezóny otvorené od 10:00 do 15:00.

Belianska jaskyňa
Driny
Bystrianska jaskyňa
Gombasecká jaskyňa
Demäňovská jaskyňa Slobody
Harmanecká jaskyňa
Demäňovská ľadová jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Domica
Važecká jaskyňa


Neďaleko Bratislavy pri Smoleniciach v Malých Karpatoch sa nachádza jaskyňa Driny. Zaujímavosťou tejto vápencovej jaskyne so sintrovou výzdobou je dĺžka chodieb. Sprístupnených je viac než 400 metrov. Prehliadka trvá cca 35 minút.

Ďalšia z vápencových jaskýň - Domica - leží v Slovenskom krase. Ide o jaskyňu, ktorej jedna prehliadka trvá 3/4 hodinu a druhá až 1 a pol hodiny. Súčasťou prehliadky je plavba v jaskynných priestoroch.

V Slovenskom krase sa nachádza aj Gombasecká jaskyňa. Podobne ako ostatné vápencové jaskyne aj Gombasecká jaskyňa vznikla vďaka pôsobeniu podzemného potoka. V jaskyni možno počas 35 minútovej prehliadky obdivovať stalaktity a stalagmity.

Súčasťou Slovenského krasu je Medzevská pahorkatina. V jej vápencoch sa vytvorila Jasovská jaskyňa. Má krásnu sintrovú výzdobu. V jej priestoroch sa organizujú ozdravovacie pobyty. Počas 45 minútovej prehliadky turisti prejdú cca 700 metrov.

Vo Važeckom krase sa nachádza Važecká jaskyňa. Patrí k najmenším jaskyniam, keďže dĺžka prehliadkovej trasy je cca 1/3 km. Pri cca pol hodinovej prehliadke možno obdivovať sintrové jazierka.

Vo Veľkej Fatre sa nachádza Harmanecká jaskyňa. Jej vápencový základ je dopĺňaný bielou sintrovou výzdobou. Medzi krásne a obdivované prvky patria jazierka a vodopády. Jej prehliadka trvá vyše hodiny.

Medzi jaskyne, ktoré ležia v Tatrách patrí známa Belianska jaskyňa. Vytvorená je vo vápencoch. Do jej jazierok turisti často hádžu drobné mince. Prehliadka tejto jaskyne trvá vyše hodiny, pričom trasa predstavuje viac než 1300 metrov.

V blízkosti Nízkych Tatier leží Bystrianska jaskyňa, ktorú poznajú mnohí pacienti využívajúci speleoterapiu. Súčasťou jaskyne je priepasť Peklo. Prehliadka trvá 3/4 hodinu.

Priamo na území Národného parku Nízke Tatry leží Demäňovská jaskyňa Slobody. Patrí medzi obľúbené jaskyne pre svoju nádhernú sintrovú výzdobu. Kratšiu trasu (cca 1 km) možno prejsť za hodinu, dlhšiu (cca 2 km) za vyše hodinu a pol.

Taktiež na území Národného parku Nízke Tatry leží Demäňovská ľadová jaskyňa. Jej zvláštnosťou je ľadová výzdoba, ktorá sa v jaskyni udržuje po celý rok. Sprístupnená je iba malá časť jaskyne. Prehliadka trvá 3/4 hodinu.

Na Slovensku je sprístupnená aj ďalšia ľadová jaskyňa. Nachádza sa v Slovenskom raji. Dobšinská ľadová jaskyňa má neobvykle mohutnú ľadovú výzdobu. Pri prehliadke trvajúcej necelú 3/4 hodinu možno vidieť nielen krásne ľadové stĺpy a stalagmity, ale aj ľadové vodopády. Trasa prehliadky je cca pol kilometra.

Rozprávkový názov má Ochtinská aragonitová jaskyňa. Samotná jaskyňa má vápencový základ, avšak výzdoba je tvorená aragonitom. Prehliadka cca pol kilometrovej trasy trvá 3/4 hodinu.

Slovník pojmov podľa metodiky MŽP:

Stalaktity sú sintrové útvary visiace zo stropov a šikmých stien podzemných priestorov. Rozlišujú sa brčkovité, palicovité, drúčkovité, kónické, vretenovité, kyjakovité, sférolitické a iné.

Stalagmity sú sintrové útvary rastúce z dna podzemného priestoru. Rozlišujú sa zárodočné, palicovité, drúčkovité, kónické, pagodovité, palmovité, vázovité a iné.

Stalagnáty sú sintrové stĺpovité útvary vytvorené spojením stalaktitu a stalagmitu.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku30. 5. 2005, 12:18