Hlavní predstavitelia filmu Tepuy

BRANISLAV ŠMÍDA
Braňo je špičkový slovenský jaskyniar a zanietený objaviteľ. Viedol množstvo úspešných zahraničných speleologických projektov, je objaviteľom jedných z najhlbších jaskýň sveta: Lukina jama-Manuál II
(-1392 m) a Slovačka jama (-1320 m) v chorvátskom pohorí Velebit. Spolupodieľal sa tiež na objavovaní rozsiahleho systému Velika klisura (Gryka e Madhe) v Kosove (9 km), bádal jaskyne na Kréte, na Islande a na Kaukaze. Taktiež je jedným z dvoch objaviteľov obrovskej jaskyne Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách, ktorá je druhou najhlbšou a štvrtou najdlhšou na Slovensku. Od roku 2004 v nej vedie a koordinuje odborné výskumy. Významnou mierou sa podieľal aj na organizácii speleologických výprav na stolové hory Venezuely, v rokoch 2003 - 2007, kde zásadnou mierou spoluobjavoval najdlhšiu kvarcitovú jaskyňu sveta Cueva Ojos de Cristal na Roraime, je spoluobjaviteľom zásadných pokračovaní gigantickej jaskyne Cueva Charles Brewer a ďalších obrích jaskýň v masíve Chimantá (Cueva del Diablo, Cueva Juliana...).

MAREK AUDY
Marek Audy je mimoriadne činorodý človek mnohých záľub a profesií. Speleológii, ktorá dominuje nado všetkým, sa venuje od detstva. Už v 15 rokoch začal s podzemným fotografovaním. Získal niekoľko cien v medzinárodných fotosúťažiach so speleologickou tematikou a dnes je jedným z najviac uznávaných podzemných fotografov. V minulosti zorganizoval mnoho jaskyniarskych expedícií do vysokohorského krasu Totesgebirge a Tennengebirge v Rakúsku. V roku 2002 bol jedným z dvoch objaviteľov jaskyne Ojos de Cristal na Roraime, ktorá je v súčasnosti najdlhšou kvarcitovou jaskyňou sveta (16 km). V ďalšom roku zorganizoval prvú slovensko-českú expedíciu na Roraimu a tým naštartoval celosvetový záujem o prieskum kremencového krasu. Je spoluobjaviteľom Cueva Charles Brewer na Chimante. Aktívne sa venuje výskumu jaskýň po celom svete. V roku 2006 sa podieľal na objavovaní jaskyne 3N v Iráne - najdlhšieho jaskynného systému sveta v soli.

CHARLES BREWER CARÍAS
Prírodovedec, objaviteľ a dobrodruh, jeden zo zrejme najväčších znalcov takzvaného Strateného sveta, ktorý pozná Guayanskú vysočinu v širokých prírodovedeckých i etnografických súvislostiach, asi najlepšie vo Venezuele vôbec. Do oblasti Tepuy zorganizoval približne 180 výprav. Je priekopníkom venezuelskej speleológie a objaviteľom najvýznamnejších kremencových krasových fenoménov (napr. jaskyne vo veži Autana, či obrovské kolapsy na plató Sarisariňama). V roku 2004 objavil na Chimantá po ňom teraz pomenovanú obriu jaskyňu, jeho meno nesie tiež viacero nových endemických rastlín a živočíchov stolových hôr. O svojich prírodovedných výskumoch napísal 8 výpravných kníh, mnoho odborných príspevkov a vytvoril štvrť milióna fotografií venezuelskej prírody, ktoré sú v archíve Fundación Cisneros v Caracase.

PAVOL BARABÁŠ
Pavol Barabáš je autor širokej škály horských a dobrodružných filmov o ľuďoch v extrémnych podmienkach. Nakrúcal v neprístupnej divočine, dravých riekach, na ľadových štítoch i hlbokých jaskyniach ďaleko od civilizácie. Rád vyhľadáva príbehy, v ktorých hrdina ide až na hranicu svojich možností. Fascinuje ho každé stretnutie s cudzou kultúrou. Priťahujú ho územia tibetského budhizmu, ale i prírodných ľudí ukrytých hlboko v džungli. Jeho filmy sú o tom, ako by sa človek mal správať k tejto Zemi. Vyžarujú lásku a úctu k prírode, obrovskú duševnú silu a morálne vedomie... 

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku21. 8. 2007, 14:22