Envirofilm 2006

XII. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Banská Bystrica - Zvolen - Banská Štiavnica 2. - 6. mája 2006

Ako uviedol generálny riaditeľ SAŽP Miroslav Tončík po prvýkrát sa na festivale zúčastnia aj snímky z Arménska a Estónska. "Z celkového počtu 109 prihlásených snímok vybrala predvýberová komisia 34, ktoré budú premietané a posudzované výberovou porotou," konštatoval Tončík. Rekordmanom v počte prihlásených filmov je John Doyle z Veľkej Británie, ktorý prihlásil až šesť snímok. "Tri filmy poslal aj známy slovenský dokumentarista Palo Barabáš, no predvýberová komisia odporučila do užšieho kola len dve jeho snímky - Pururambo a Premeny Tatier," povedal Tončík. Ako uviedol, tomuto dokumentaristovi bude venovaný vo štvrtok 4. mája večer v Banskej Bystrici, ktorý odmoderuje jeho priateľ Steve Lichtag. Palo Barabáš bol vyhlásený za osobnosť 12. ročníka Envirofilmu.

Súťažné filmy hodnotí porota v zložení Adrian Warren (Veľká Británia), Steve Lichtag (Česká republika), Katarína Javorská (Slovensko), Ferenc Vaga (Maďarsko), Andrej Traczykowski (Poľsko) a Hakan Öniz (Turecko).

V sobotu 6. mája sa v Banskej Bystrici uskutoční prehliadka víťazných filmov v kinosále Múzea SNP.

Aj po skončení festivalu je pre odborníkov pripravených množstvo seminárov a odborných konferencií s tematikou životného prostredia.

PROGRAM ENVIROFILMU v BANSKEJ BYSTRICI:

Utorok 2. mája
†˘ 8.30 - 13.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosál, Múzeum SNP

†˘ 9.00 - 13.00 Prehliadka nesúťažných filmov o prírode pre deti
Kino Korzo

†˘ 9.00 - 15.00 Vzácnosti slovenskej prírody - NATURA 2000
Náučno - poznávacie a pohybové aktivity pre školskú mládež zamerané na vzácne územia a lokality slovenskej prírody.
Areál Múzea SNP

†˘ 4.30 - 16.00 Zelený svet
Vernisáž a udeľovanie cien 11. ročníka medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí
Výstavná sieň a kinosála, Múzeum SNP

†˘ 18.00 - 22.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála, Múzeum SNP

Streda 3. mája
†˘ 8.30 - 13.40 Súťažná prehliadka filmov
Zasadnutie detskej poroty
Kinosála, Múzeum SNP

†˘ 9.00 - 13.00 Prehliadka nesúťažných filmov o prírode pre deti
Kino Korzo

†˘ 9.00 - 13.00 Výchova pre trvalo udržateľný rozvoj na školách a možnosti financovania environmentálnych projektov
Seminár pre pedagógov a trénerov environmentálnej výchovy
Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP

†˘ 9.00 - 15.00 Vzácnosti slovenskej prírody - NATURA 2000
Náučno - poznávacie a pohybové aktivity pre školskú mládež zamerané na vzácne územia a lokality slovenskej prírody.
Areál Múzea SNP

†˘ 9.00 - 13.00 Najlepšie dostupné techniky zhodnocovania odpadov: nástroj plnenia cieľov POH SR na roky 2006 - 2010
Konferencia a 3 diskusné fóra na tému spracovanie elektroodpadu, zhodnocovanie odpadov z kovov a kovových obalov.
Komorné divadlo, Dom kultúry SKC

†˘ 12.00 - 18.00 Konferencia Krajina - človek - kultúra
Implementácia Európskeho dohovoru o krajine.
Štátna vedecká knižnica, Lazovná ulica

†˘ 14.00 - 19.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 16.00 - 18.00 Podmorský archeologický prieskum
Filmový dokument a zaujímavé rozprávanie s archeológom a potápačom Hakanom Önizom z Turecka
Stredoslovenské múzeum

†˘ 19.00 - 22.00 Hudobná pozvánka na festival ENVIROFILM
Koncert skupín Sherpa Band, The Clear, The Backwords (slovenský Beatles)
Námestie SNP

Štvrtok 4. mája
†˘ 8.30 - 11.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 8.30 - 13.30 Konferencia Krajina - človek - kultúra
Implementácia Európskeho dohovoru o krajine.
Štátna vedecká knižnica, Lazovná ulica

†˘ 9.00 - 11.00 Ochrana prírody na Slovensku a Európsky program NATURA 2000
Seminár pre širokú verejnosť a vysoké školy
Ekonomická fakulta - poslucháreň 218, Tajovského ulica

†˘ 9.00 - 13.00 Prehliadka nesúťažných filmov o prírode pre deti
Kino Korzo

†˘ 9.00 - 15.00 Vzácnosti slovenskej prírody - NATURA 2000
Náučno - poznávacie a pohybové aktivity pre školskú mládež zamerané na vzácne územia a lokality slovenskej prírody.
Areál Múzea SNP

†˘ 10.00 - 11.30 Premietanie filmov a beseda s filmovými tvorcami, členmi medzinárodnej poroty
Detské oddelenie Nemocnice F.D. Roosewelta

†˘ 10.00 - 14.00 Trvalo udržateľný rozvoj, separácia a recyklácia
Seminár pre starostov o realizovaných projektoch separácie a recyklácie podporených Recyklačným fondom
Dom kultúry - Veľká prednášková sála

†˘ 11.00 - 13.00 Prehliadka filmov z archívov SFÚ
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 14.00 - 21.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 16.00 - 18.00 Jánošík
Prvý slovenský celovečerný film - rekonštruovaná a ozvučená verzia filmu z roku 1921
Kino Korzo

†˘ 19.00 - 21.30 Pururambo a iné - filmový večer s Pavlom Barabášom a jeho hosťami
Kino Korzo

Piatok 5. mája
†˘ 8.00 Deň orla kráľovského
Premietanie diapozitívov, rozprávanie na tému dravce, ich ohrozenie a ochrana
Tihányiovský kaštieľ

†˘ 8.30 - 13.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

†˘ 9.00 - 12.00 Ochrana prírody na Slovensku a Európsky program NATURA 2000
Seminár pre vlastníkov a užívateľov
Štátna vedecká knižnica, Lazovná ulica

†˘ 9.00 - 13.00 Prehliadka nesúťažných filmov o prírode pre deti
Kino Korzo

†˘ 9.00 - 13.00 Filmár a príroda - vášeň, trpezlivosť a zákony.
Seminár pre televíznych tvorcov.
Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP

†˘ 9.00 - 15.00 Vzácnosti slovenskej prírody - NATURA 2000
Náučno - poznávacie a pohybové aktivity pre školskú mládež zamerané na vzácne územia a lokality slovenskej prírody.
Areál Múzea SNP

†˘ 10.00 Deň orla kráľovského
Premietanie diapozitívov, rozprávanie na tému dravce, ich ohrozenie a ochrana
Tihányiovský kaštieľ

†˘ 12.00 Deň orla kráľovského
Premietanie diapozitívov, rozprávanie na tému dravce, ich ohrozenie a ochrana
Tihányiovský kaštieľ

†˘ 12.00 - 13.00 Vystúpenie folklórneho súboru URPÍN
Areál Múzea SNP

12.30 - 14.30 Finále súťaží Vzácnosti slovenskej prírody
Kino Korzo

†˘ 14.00 Deň orla kráľovského
Premietanie diapozitívov, rozprávanie na tému dravce, ich ohrozenie a ochrana
Tihányiovský kaštieľ

†˘ 13.30 - 14.30 Vystúpenie folklórneho súboru URPÍN Areál Múzea SNP

†˘ 14.00 - 21.00 Súťažná prehliadka filmov
Kinosála Múzeum SNP

Sobota 6. mája
†˘ 8.00 - 14.00 Prehliadka víťazných filmov ENVIROFILM 2006
Kinosála Múzeum SNP

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 4. 2006, 05:49