Suri

Vnímajúc náš svet sa mi zdá, že vlády sa ho snažia mať pod stále väčšou kontrolou. No je zrejmé, že sa kontrole vymyká a že im uniká. Pokrok vedy a technológie, ktorý by mal do nášho života vnášať istotu, má úplne opačný účinok. Globálne otepľovanie je len jedna z neistôt, ktoré nám rozpínavý a agresívny takzvaný pokrok prináša.

Nezáleží na tom, kde žijeme a akí sme bohatí. Každému sa pretvára doterajší spôsob života, či už žije v New Yorku alebo na púšti. Premenou prechádzajú aj tradičné kultúry.

P1020059_7 IMG_8526 IMG_8378 Suri 1 P7200277_5 IMG_9303 IMG_9253 IMG_9110

„Môj otec, jeho otec, aj jeho dedo sa tu narodili a sú tu pochovaní. Z tejto zeme neodídem. Ak nás budú nútiť, bude vojna. Ostanem v tejto dedine. Buď živý na zemi, alebo mŕtvy pod ňou. Ale neodídem." náčelník kmeňa Suri

Tradičná rodina je ohrozená, mení sa a bude sa meniť aj do budúcna. Zo sveta rúcajúcich sa tradícií nevznilo nikdy nič dobré. Preto je dôležité, aby sme sa učili pestovať toleranciu ku kultúrnej rozmanitosti, aby sme sa neutopili vo vlastnej samoľúbosti. Tento svet "veľkých" premien má vplyv na všetko, čo robíme a „vcucáva" nás to do akéhosi systému, ktorému vlastne nikto dobre nerozumie, ale ktorý nás straší svojou prítomnosťou. Dôsledky je cítiť všade. Svetový trh je ľahostajný k štátnym hraniciam, a tým aj ku schopnosti štátov ovplyvňovať udalosti vo vnútri. Preto neprekvapuje, že k politickým vodcom už nikto nemá rešpekt a nikoho príliš nezaujíma, čo povedia. Aj tak všetci cítime, že jedno kliknutie myšou na opačnej strane zemegule môže zmeniť chod ekonomiky aj nášho štátu. Špekulatívny nárast komodít mení život a tradície nič netušiacich ľudí na opačnej strane planéty.

Suri 7 Suri 5P1020177_7IMG_9240

Africký kmeň Suri, ktorý žil doteraz izolovane na etiopsko-sudánskej hranici, bol pre mňa synonymom slobodných ľudí - nezávislých od okolitého sveta. Teraz stojí pred existenčnou hrozbou. Satelitné scanovanie pod ich pastvinami objavilo ložiská ropy i zlata. Kmeň, ktorý tu prežíval stáročia na základe dávnych tradícií, sa zrazu stal na vlastnom území nepohodlný. Mŕtvoly dedinčanov, ktorí sa nechceli vysťahovať, sú pochované v hromadných hroboch. Hoci žili akoby v dobe kamennej, organizácia ich kmeňového systému im umožňovala žiť spokojný život pastierov, kde najväčším majetkom nebolo zlato, ale rodina a zdravý dobytok. Ešte pred pár rokmi neporušené etnikum, sa už dnes zmieta v agónii, ktorej sme sa nechtiac stali svedkom. Rýchly rozklad a likvidáciu kmeňa Suri môžeme vidieť zachytenú v pripravovanom dokumente...

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku