Nezabudnuteľný príbeh

Horám dávajú život ľudia. Ich príbehy sa zapisujú do každej doliny, sedla, či kopca. Treba sa naučiť čítať z tejto živej knihy hôr, vedieť spájať súvislosti, pamätať si odkazy.... Rudo Žuffa z HZS Roháče ma zavolal na spomienkový prechod z Chocholowskej doliny cez Lúčnu na Zverovku. Je sobota 16.2. Na hrebeni je víchrica a teplota klesla na -22 stupňov. Akcie sa zúčastňujú polskí aj slovenskí záchranári v tradičnom oblečení /goraltex/, aké nosili horali v príbehu z konca 2. svetovej vojny, ktorý mi porozprával večer na horskej službe Rudo


V decembri 1944 ustupujúce partizánske oddiely nechali v chatke stojacej na úboči roháčskej Brestovej štyroch svojich ťažko ranených členov. Ostal pri nich len Juraj Bernard spolu s dvoma ošetrovateľkami. Nemeckí vojaci, ktorí obsadili Zuberec i celú Roháčsku dolinu im odrezali prístup k ľudským obydliam, liekom, lekárovi a zásobám. Ranení a ich ošetrovatelia vydržali v tejto situácii takmer 2 mesiace. Cez deň nemohli kúriť, ani rúbať drevo, aby ich vojaci neobjavili. Nebolo liekov a na dne so silami sa ocitli aj ošetrovatelia. Horský lazaret už ďalej nemohol fungovať....

Jedného dňa zachytili správu, že na poľskej strane Roháčov sovietske vojská oslobodili Zakopane. Juraj Bernard sa vydal na cestu cez hory hľadať pomoc pre chorých. Zo Zakopaného vyšla 14 členná skupina záchranárov vedená dnes už legendárnym horským vodcom Korosadowiczom, ktorý neskôr do kroniky horskej služby v Zakopanom zapísal:

Po príchode na Chocholowskú poľanu sme sa prvý krát stretli s partizánskymi hliadkami. Cez Litvorov žľab sme sa prebrodili k hrebeňu Dlhého úplazu, ktorý sme prekročili v Lúčnom sedle. Odtiaľ sme prešli do Látanej doliny. Jej dnom a neskoršie úbočím Šindľovca sme došli do ústia Roháčskej doliny. Potom sme postupovali lesnými úbočiami k chodníkom vyšliapanými partizánskymi hliadkami. Vo veľmi ťažkých terénnych podmienkach sme konečne dosiahli malý poľovnícky zrub, kde sa nachádzali ranení partizáni.

11.2.1945 ráno začal namáhavý a nebezpečný transport na kanadských saniach pomedzi nemecké hliadky cez hrebeň Roháčov. Vďaka dokonalej organizácii záchranný tím dorazil 12. 2. 1945 o 16.00 do Chocholowskej doliny. Išlo o najväčšiu medzinárodnú záchrannú akciu horskej služby v Európe. Je len sympatické, že sa na úctihodný ľudský výkon nezabudlo...

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 2. 2008, 13:50