Pozor! Reklama je ako jed!

Bhután je jediná krajina na svete, kde nie je povolený predaj a fajčenie cigariet. Kráľ zakázal používať i u nás všadeprítomné igelitové tašky, keďže znečisťujú okolie. A aby ľudia boli šťastnejší, na uliciach nemôže byť takmer žiadna reklama. To pre svoju falošnosť, ktorá pôsobí na ľudskú myseľ ako jed, čím sa nezhoduje so zásadami Budhovho učenia. Totiž rafinované spájanie reklamného posolstva so psychologickými potrebami ľudí sa stáva príčinou ich utrpenia, lebo nenapĺňa ich túžby, ktoré vyvoláva.Podstatou reklamy je totiž vyvolávať ekonomické túžby, ktoré sú pre väčšinu z ľudí nenaplnitelné. Zo snahy po ich uspokojení sa často rodí zločinnosť a korupcia. Reklama je preto veľmi škodlivá. Všetky štáty by ju preto mali zdaniť rovnako ako znečistenie životného prostredia.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku