Utajený unikát

Svetovým unikátom je, že z dvanástich sprístupnených jaskýň Slovenska je až šesť zapísaných do svetového dedičstva UNESCO. Takýto počet nikde inde na svete neevidujú. Druhé nasleduje Rakúsko s dvoma sprístupnenými jaskyňami v zozname UNESCO, za ním je USA. Môžeme byť naozaj hrdí na prírodné bohatstvo pod zemou, na ktorej sme sa narodili...

Na Slovensku je však známych viac ako 5650 jaskýň. Za národné prírodné pamiatky je vyhlásených 44 jaskýň a priepastí, 12 z nich je sprístupnených. Do svetového prírodného dedičstva UNESCO patrí 6 sprístupnených jaskýň: DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA a JASKYNE SLOVENSKÉHO KRASU. Ostatné jaskyne a priepasti patriace do svetového dedičstva nie sú sprístupnené pre verejnosť. Mnohé z nich sú ťažko dostupné...

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku