Ženy v Mustangu

Kráľovstvo Mustang je dodnes akoby ukryté pred celým svetom za hlavným hrebeňom Himalájí vo vyprahnutej Tibetskej náhornej plošine. Je najvyšším položeným nezávislým kráľovstvom na našej planéte, ležiacom na území Nepálu. Má svoju vlastnú civilizáciu. Jeho obyvateľstvo, ktoré hovorí len tibetsky, hrdo vstúpilo do 3. tisícročia bez elektriky, áut, či inej techniky. Mustang sa tak stal poslednou pevnosťou človeka chrániaceho sa proti modernému svetu....

Prichádzame do dedinky Carang. Pri červenom kláštore ženy s mumlaním Óm many padme húm drvia kameňom v akejsi kamennej nádobe vysokohorskú pšenicu. Budú z nej pripravovať campu - jedinú potravu pre mníchov žijúcich v kláštore. Zastavujeme sa pri veselých tibeťankách vo dvore. So smiechom pradú ovčiu vlnu a vyrábajú z nej nite. Na veľkých drevených krosnách si z nich dokážu utkať svoj tradičný odev. Vyplazením jazyka nás pozývajú medzi nich. Dlho mi trvalo, než som si zvykol na tento pozdrav. Dostávame od nich čaj s jačím maslom a so soľou. V tejto výške zabraňuje dehydratácii organizmu.

Mustang je zem tajomstva. Lebo práve pevná viera umožňuje nutne veriť i v duchov a aj v existenciu démonov. Je to viera bez akýchkoľvek pochybností, viera, ktorá si nekladie otázky. V takejto spoločnosti sa verí i neuveriteľnému, o niečom neobvyklom sa nepochybuje. Už matky svojim deťom vysvetľujú princíp záhadné koleso života, ktoré roztáča Mara, boh smrti. Ale smrť tu neznamená hrôzu z neznáma, ale nový začiatok života, aby prevtelený človek mohol napraviť chyby, ktoré urobil v minulom živote, aby raz nastal ten vysnívaný deň, kde sa kolobeh prevteľovania preruší vytúženým vyslobodením, aké prináša len nirvána.

Toto opevnené mesto, ktorého brána sa ešte dnes každý večer zamyká, pred zlodejmi a lúpežnými nomádmi, bolo vybudované začiatkom 14 storočia. Postavili ho asi pre tristo ľudí a tristo ľudí tu žije dodnes. Je to zabezpečené vďaka zaujímavému sociálnemu programu.

Ak má muž troch synov, prenechá celý dom a pôdu najstaršiemu, aby sa nedelil majetok a nerozdeľovala pôda. Druhorodený syn sa obyčajne stane mníchom, tretí žije so svojim najstarším bratom. Vlastní s ním okrem domu a pozemkov tiež ženu, ba dokonca sa s ňou žení. V tom tkvie dôvod polyandrie. Žena môže mať dvoch, troch a niekedy i štyroch manželov, pretože sa vydáva za všetkých bratov z jednej rodiny, s ktorými žije pod jednou strechou.

Campu - tibetský chlieb ľahšie zaobstarajú traja - štyria muži ako jeden jediný. Tým je uľahčený život všetkým. Nehrozí tu preľudnenie, ani to, aby vzácna zem neuživila všetkých.

Nehrozí tu majetková nenávisť, preto aj bratská láska, rovnako ako priateľstvo sú v Mustangu veľmi silno vyvinuté. Niet tu dôvodu k nenávisti medzi súredencami, neexistuje tu boj o majetok medzi rodinami. Preto sa o to viac ľudia môžu venovat duchovnej činnosti.

Tento systém vysvetľuje dve zvláštnosti života v Mustangu. Prvým dôsledkom je, že existuje mnoho mníchov, ktorí sa venujú štúdiu budhizmu a druhým, že nerozdeľovanie pôdy a kontrolovateľné nezvyšovanie počtu rodín zabezpečuje jeho hospodárskou stabilitu. Neexistujú tu preto žobráci ani chudoba. Preto tiež životná úroveň v Mustangu je omnoho vyššia než v susedných ázijských krajinách.

Mustang ma zaujal svojou prirodzenou čistotou. Zelené políčka sú presne ohraničené a využíva sa každý centimeter úrodnej pôdy. Domky sú natreté na bielo. Človek má dojem, že prišiel do dediny po maľovaní. Farebnou hlinou natierajú ženičky svoje obydlia. Čisto je aj vo vnútri. Dlážku reparujú farebnou hlinou každý deň. Všetko musí byť dokonale vyčistené. Neexistuje tu žiadny odpad. Žiadne igelitové sáčky, žiadne smetiská. Je to spoločnosť, ktorá jednoducho neprodukuje smeti. Všetko sa zúžitkuje. Nič sa nevyhodí. Dokonca i trus po dobytku sa každý večer pozbiera, nechá vyschnúť a používa sa ako palivo. Vďaka suchému vzduchu tu nič nehnije a nešíri sa ani žiadny zápach, známy z iných ázijských miest. Chladné a sterilné podmienky v Mustangu spôsobili, že tu neexistuje pojem špina. Nie je tu nutnosťou umývať sa a používať na čistenie chemikálie, ktoré tak zamorujú životné prostredie u nás. Ekológia je tu na rozvinutejšom stupni vývoja, než hoci kde inde na našej planéte.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 7. 2005, 17:33