Bhután - Hľadanie šťastia (Zaujímavosti)

Budhizmus je náboženstvo, ktoré obsahuje ušľachtilý morálny kód, založený na súcite a nenásilí. V meditačnej praxi ponúka účinný a dostupný, i keď náročný prostriedok k sebaliečeniu, ktorý môže viesť k duševnému pokoju.

e400-171.jpgBUDHOV ŽIVOT
Za zakladateľa budhizmu je pokladaný Sidhárta Gautama (pribl. 560 - 480 pred n.l. ). Narodil sa v paláci v blízkosti hraníc dnešného Nepálu. Vo veku dvadsaťdeväť rokov sa utiahol do samoty. Po siedmich rokoch bol osvietený a stal sa hlásateľom nového učenia- budhizmu.
Budha (Sanskrit - prebudený) - čestný titul pre každého, kto dosiahne osvietenie.

BUDHOVO UČENIE
Budhizmus - ako všetky indické náboženstvá - preberá náuku o karme. Východiskom a záverom Budhovho učenia sú Štyri vznešené pravdy, jednoduché konštatovanie, že existuje utrpenie, ale aj Osemdielna cesta, ktorá vedie k jeho zániku. Konečným cieľom je nirvána - stav, keď sa skončí ustavičné prevteľovanie, a teda aj utrpenie.


Náuka o karme
Základ tvorí učenie o znovuzrodení - karma - vplyv minulých skutkov na budúci život. Telo najbližšieho života je prejavom minulých skutkov. Po jednom pominuteľnom živote nasleduje ďalší bolestný, nezmyselný a nekonečný kolobeh narodenia a smrti. Siddhárta pri svojom osvietení zastavil svoje koleso života, koleso utrpenia.

Štyri vznešené pravdy
1. Svet, v ktorom sa rodí, starne a umiera, je svetom utrpenia.
2. Utrpenie pochádza z túžby.
3. Uhasiť túžbu je možné.
4. Existuje Osemdielna cesta, ako to dosiahnuť.

Osemdielna cesta
Správne pochopenie štyroch vznešených právd.
Správne myšlienky vedúce k láske ku všetkému živému.
Správna reč.
Správne skutky.
Správny spôsob života.
Správne jednanie.
Správne úsilie.
Správne meditatívne uvedomenie.


TIBETSKÝ BUDHIZMUS
Budhizmus sa do Tibetu dostal v 7. stor. z Indie.
Prvý kláštor založil v roku 749 indický učiteľ Padmasambhava.
Bol ovplyvnený starobylým učením - Bönpo.
Nadobudol zvláštny charakter - lamaizmus.
Kultové predmety: zvonec, žezlo, modlitebný mlynček, ruženec.

BUDHIZMUS VO SVETE
Vo svete žije 320 miliónov budhistov v 86 krajinách.
V Afrike žije 13 000,
v Európe 220 000,
v Latinskej Amerike 500 000,
a v Severnej Amerike 200 000 budhistov.


"Kto tvrdí, že jeho boh je jediný a pravý, pácha nebezpečný neblahý čin, pretože je na ceste k tomu, aby začal vnucovať druhému svoju vieru všetkými prostriedkami.

Obracať na vieru nie je náš cieľ. Budhizmus sa zaoberá predovšetkým faktami. Je to skúsenosť, a dokonca skúsenosť osobná.

Keď súcitím, prospieva to aj mne. Je to najlepšia ochrana a prvý úžitok z nej mám ja. Zaisťuje mi vnútorný mier, telesné zdravie, šťastné dni a dlhý život. Nehovoriac o životoch budúcich.“

(Tändzin Gjamccho, 14. dalajláma)


Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku19. 7. 2005, 00:46