Sloboda pod nákladom

Chatár Viktor Beránek
Jarouš
Kresba režiséra
Laco Kulanga
Tandem
Pi!
Pod Kupolou
Pod Prostredným hrotom
S ťažkou vynáškou pod Ťažkým štítom
Sám v doline
Priatelia z Térynky
Cez vodopád na Rysy
Forgáč Jaro pred Zbojníčkou
Hranice slobody
Jarouš v závere na Chatu pod Rysmi
Konečne Térynka
Legenda
Malá studená dolina
Martin Škorvanek - nosič na Rysy
Na Zbojníčku je najdlhšia vynáška
O chvíľu v cieli
Odmena
Posledné lúče tepla
Pyšný štít
Vysoko až na Vysokú
Nostalgia
Milujem Slovensko
Posledný štand na Chatu pod Rysmi
Z Gerlachu
Najmenšie veľhory sveta
Z chát treba aj znášať
Tri nosičské legendy
Verný priateľ Roj
Viktor vstupuje do svojho kráľovstva
Vlado Hyžnai na Térynku
Niekedy je to naozaj boj
V krajine skál
Za Kriváňom...
Západ nad Tatrami
Západná Lomnica
SLOBODA POD NÁKLADOM