Borisov

Zimne nalady Borisova
Zapad slnka - Velka Fatra
Vychod slnka z vrchu Ploska - Velka Fatra
Velka Fatra
Velka fatra - Chata pod Borisovom
Salas pod Borisovom
Razcestnik na Chate pod Borisovom
Ranny opar
Ploska - Velka Fatra
Lubochnianska dolina
Lubochnianska dolina pod Ploskou
Jesen na fatranskych svahoch
Chata pod Borisovom
Chata pod Borisov sa chysta k spanku
Hrib dubovy
Hreben Velkej Fatry, Krizna, Ostredok
Cierny kamen - Velka Fatra
Cesta zivotom
Borisov
Borisov - Oaza ticha vo Velkej Fatre
619