Vábenie výšok - Poďakovanie

ĎAKUJEME ZA OCHOTU A SPOLUPRÁCU PRI NAKRÚCANÍ
ŠTÁTNE LESY TANAP
SPRÁVA TANAP
KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PREŠOVE
HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
TATRANSKÁ HORSKÁ SLUŽBA
HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES
MESTO VYSOKÉ TATRY
OOCR VYSOKÉ TATRY
CHATA PRI ZELENOM PLESE

ĎAKUJEME ZA POUŽITÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY
ROZHLASU A TELEVÍZII SLOVENSKA, HS JAMES,
IVANOVI BOHUŠOVI, ZOLTÁNOVI DEMJÁNOVI, IVANOVI FIALOVI, ROBOVI GÁLFYMU, ALEXANDROVI GÁLFYMU, LACOVI JANIGOVI, IVANOVI URBANOVIČOVI A MILANOVI VRANKOVI