Tieň jaguára - Poďakovanie

POĎAKOVANIE
JOZEF HARVIŠ
ONDREJ HURTON
TOMÁŠ DERKA
MÁRIA ŠTEFKOVIČOVÁ
PLAZAMAR MACUTO
SPRÁVA TANAP
KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PREŠOVE
A MNOHO ĎALŠÍCH

DISTRIBÚTOR V SR
ASOCIÁCIA FILMOVÝCH KLUBOV

VYROBILI
© ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA A K2 STUDIO S.R.O.
2018

REALIZÁCIU FILMU FINANČNE PODPORIL
AUDIOVIZUÁLNY FOND