Ticho nad oblakmi - meditácia - Viac o DVD

dvdtichonadoblakmi_skmale.jpg oblaky.png cd.png


obsah DVD:
- slovenský/anglický jazyk
- film Ticho nad oblakmi
- samostatné filmové pasáže:
-Plynutie
-Cesta domov
-Pomaly plávam
-Pokoj
-
Bonusové CD Maok: Nad oblakmi


Nad oblakmi - hudba z filmov Pavla Barabáša:
1. Premeny Tatier
2. Vysoké Tatry - Divočina zamrznutá v čase
3. Bhután - Hľadanie šťastia
4. Tajomstvo podzemia
5. Ticho nad oblakmi
Samostatne nepredajné


Ukážky z menu DVD:

Hlavné menu Pomaly plávam Pokoj Plynutie Cesta domov


Tatranské štíty, vrcholky hôr, ukazujúce na iný svet. Existuje tenká línia, pásmo, ktoré keď prekročíme, vstúpime do dimenzie čistoty, kde kričí iba jediná vec - TICHO. Tajomné spojenie Zeme a hôr v pásme nad oblakmi, v priestore medzi dvoma svetmi odpútava od reality a privádza myseľ do vytúženého stavu. Nad oblakmi všetko získava akúsi jednoduchú krásu a pravdu, ktorá pozdvihuje ducha a srdce uspôsobuje pre dobro. Rozradostenú dušu nemôže nič spútať. Tam nad oblakmi cítiť to tajomné spojenectvo ...

"Ľahučko plynie na vlnách, stúpa vo farebných špirálach vysoko hore, no vzápätí klesá strmhlav rýchlosťou sokola, aby sa s výbuchom rozletela do všetkých strán vesmíru...pokojne sa rozplynúc v pulzujúcom tichu... Hudba je sloboda!" MAOK

Tak ako potrebujeme dýchať...

"Nápad urobiť meditačné DVD Ticho nad oblakmi ma hneď nadchol a potom, čo som videl prvý zostrih záberov z "nadoblakov", obraz ma úplne pohltil. Ako som postupne viac spoznával Pala, začal som tušiť, že on je na takýto projekt ten pravý režisér, pretože na vznik tohto DVD nestačilo mať len cit pre kompozíciu a výtvarne cítenie. Tu bol dôležitý pokoj v mysli i nadhľad - a ten Palo má.
Už pri prvom videní plynúcich oblakov niekde pod vami, začala mi v hlave znieť hudba. Bol to zaujímavý pocit, akoby tá hudba nad tými oblakmi stále hrala. A ja len tým, že som sa vzniesol do magického priestoru, som ju mohol počuť a následne zhmotniť. Zároveň pomaly plynúci rytmus, v ktorom oblaky tečú, je veľmi blízky môjmu vnútornému rytmu, takže keď som sa pozeral na Palove zábery, akoby som sa pozeral do seba.
Myslím, že toto DVD je posolstvom zo sveta pokoja, harmónie, mieru a lásky, ktoré v dnešnej dobe potrebujeme tak, ako potrebujeme dýchať čistý vzduch. Človek si pri ňom môže uvedomiť nezmyselnosť neustálej honby za majetkami sveta a precítiť jedinú skutočnú hodnotu života - Život sám. Môže zároveň zažiť pocit sunáležitosti s jedným veľkým celkom - s vesmírom.
Som veľmi rád, že sa nám to podarilo, napriek rôznym prekážkam (niekedy som si bol najväčšou prekážkou ja sám), ktoré v skutočnosti iba preverovali silu nášho odhodlania. A nebyť Palovej jasne zameranej energie, asi by toto DVD ešte na svete nebolo. Takže ďakujem všetkému, čomu sa ďakovať len dá, že sa môžeme o zážitky prežívané nad Tatranské štíty, vrcholky hôr, ukazujúce na iný svet. Existuje tenká línia, pásmo, ktoré keď prekročíme, vstúpime do dimenzie čistoty, kde kričí iba jediná vec - TICHO. Tajomné spojenie Zeme a hôr v pásme nad oblakmi, v priestore medzi dvoma svetmi odpútava od reality a privádza myseľ do vytúženého stavu. Nad oblakmi všetko získava akúsi jednoduchú krásu a pravdu, ktorá pozdvihuje ducha a srdce uspôsobuje pre dobro. Rozradostenú dušu nemôže nič spútať. Tam nad oblakmi cítiť to tajomné spojenectvo ...