Tajomstvo podzemia - Zaujímavosti

„Svetovým unikátom je, že z dvanástich sprístupnených jaskýň Slovenska je až päť zapísaných do svetového dedičstva UNESCO. Takýto počet nikde inde na svete neevidujú. Druhé nasleduje Rakúsko s dvoma sprístupnenými jaskyňami v zozname UNESCO. Môžeme byť naozaj na naše prírodné bohatstvo pod zemou hrdí..." - Pavol Barabáš

Na Slovensku je známych viac ako 5650 jaskýň. Za národné prírodné pamiatky je vyhlásených 44 jaskýň a priepastí, 12 z nich je sprístupnených. Do svetového prírodného dedičstva UNESCO patrí 6 sprístupnených jaskýň: Dobšinská ľadová jaskyňa a jaskyne slovenského krasu. Ostatné jaskyne a priepasti patriace do svetového dedičstva nie sú sprístupnené pre verejnosť. Mnohé z nich sú ťažko dostupné. Najrozsiahlejší je systém Demänovských jaskýň dlhý vyše 35 km. Najhlbšie sú Hipmanove jaskyne (Starý hrad - Večná robota) na Krakovej holi v Nízkych Tatrách, ktorých vertikálne rozpätie je 495 m. Najdlhšou jaskyňou v travertínoch je Puklinová jaskyňa Pleky, ktorá dosahuje dĺžku 100 m. Najdlhšou jaskyňou bradlového pásma je jaskyňa Aksamitka v Pieninách dlhá 330 m. Najdlhšou pseudokrasovou jaskyňou je Jaskyňa pod Spišskou s dĺžkou - 740 m v Levočských vrchoch. Najväčší podzemný priestor je Rozprávkový dóm v Stratenskej jaskyni s dĺžkou 192 m a plochou 9040 m2.

Kryštálové oči: Najdlhšia kvarcitová jaskyňa sveta na Roraime má 15,3 km!

6.4.2006. Výprava slovenských jaskyniarov sa vrátila z dvoch venezuelských stolových hôr - Kukenan a Roraima s mimoriadne hodnotnými výsledkami a objavmi. Jej 6-členný prieskumný tím viedol Branislav Šmída (36) zo Speleoklubu Univerzity Komenského Bratislava a ďalej sa na nej podieľali členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) Lukáš Vlček (22), Peter Medzihradský (35), Jozef Ondruška (35) a Peter Masarovič (24) a dokumentarista Pavol Barabáš (46).

Počas 23 dňovej expedície jaskyniari objavili na ťažko dostupnej a tajuplnej stolovej hore Kukenan (v reči indiánskeho kmeňa Pemonov to znamená Horu, kde sa chodí zomierať alebo Hora samovrahov) niekoľko nových jaskýň, z ktorých najdlhšou je zatiaľ Cueva con las Columnas (Stĺpová jaskyňa) s dĺžkou okolo 300 m.

Najcennejší objav však čakal v masíve najvyššej stolovej hory Roraima, kde jaskyniari našli doteraz neznáme pokračovania neočakávane dlhých chodieb v jaskynnom systéme Cueva Ojos de Cristal. Tá sa tak stala najdlhšou kvarcitovou jaskyňou sveta s dĺžkou 15 280 m!


Jaskyňu Cueva Ojos de Cristal lokalizovali v roku 2002 moravský jaskyniar a fotograf Marek Audy so slovenským speleológom Zoltánom Ághom. Už v januári 2003 tu pätica slovenských a českých prieskumníkov pod vedením B. Šmídu a M. Audyho zdokumentovala rozsiahlu sústavu veľkých subhorizontálnych chodieb, galérií, siení, kaskád a dvoch podzemných riek rozsahu 2,4 km. Načas sa lokalita stala štvrtou najdlhšou a zároveň najdokonalejšie vyvinutou jaskyňou v kvarcitoch, čo šokovalo vedecký svet.

Najnovšia expedícia na stolových horách Roraima (2723 m n.m.) a Kukenan (2600 m n.m.) viedla k objavu takmer 5 km neznámych jaskynných priestorov, z čoho viac ako 4 km pripadajú na nové postupy v samotnom systéme Cueva Ojos de Cristal.

Ide o rozľahlé, tiahle a stupňovité galérie a ich odbočky, koncentrované najmä okolo tzv. Slovenskej vetvy. Jaskyniari tu našli aj dva väčšie dómy. Kaverna Sieň Matky SSS (40 x 50 m) sa stala najpriestrannejšou sálou jaskyne.

Na Roraime okrem toho našli aj niekoľko ďalších nových menších jaskýň s dĺžkou do 65 m, a opätovne preskúmali prinajmenej 140 m hlboký systém trhlinových priepastí systému Grieta de Diablitos Volantes (Trhlina lietajúcich diablikov) s mohutnou podzemnou riekou. Tu sa venovali aj pozorovaniu a filmovaniu početnej, takmer 1000-člennej aktívne hniezdiacej kolónie obrovských slepých jaskynných vtákov "guácharos" (Steatornis caripensis).

Dvaja členovia týmu, geológovia B. Šmída a L. Vlček, realizovali v systéme Cueva Ojos de Cristal tiež odborný geologický, geomorfologický a speleogenetický výskum; podarilo sa napríklad objektívne dokázať vznik a vývoj tzv. "vtáčích kvapľov" (plumón stalactites). Boli objavené nové typy a formy veľmi spektakulárnych, aerosólových jaskynných výzdob, ktoré sú veľmi pravdepodobne organického pôvodu. Odobrané mineralogické vzorky sú pripravené na laboratórnu analýzu.

Jaskyňa Ojos de Cristal si novou objavenou a zmapovanou dĺžkou cez 15 kilometrov výrazne upevnila primát najdlhšej jaskyne v kvarcitoch. Najväčšou jaskyňou sveta v kvarcitoch, objemom známych priestorov, zostáva stále obria, 4732 m dlhá Cueva Charles Brewer v masíve Chimantá. Jej superdóm Gran Galería Karen y Fanny dosahuje objem až 400 000 metrov kubických. Slovenskí jaskyniari preskúmali jaskyňu v rokoch 2004 a 2005 v spolupráci s jej venezuelským objaviteľom, Charlesom Brewerom - Caríasom.

Expedície Chimantá (2005) a Kukenan/Roraima (2006) sú filmovo zdokumentované zo všetkých troch stolových hôr materiálom, ktorý zachytáva unikátnu endemickú prírodu na povrchoch tepuy a činnosť speleológov pri objavoch v atypickom vysokohorskom tropickom podzemí.

Jaskyne na Slovensku

Jaskyne na Slovensku patria medzi najkrajšie na svete. Sprístupnených je ich 12. V sezóne (jún až august) je to od 9:00 do 16:00 okrem pondelka. Mimo sezóny iba od 9:30 do 14:00. Výnimkou sú Jaskyňa Driny a Važecká jaskyňa, kde je mimo sezóny otvorené od 10:00 do 15:00.

Belianska jaskyňa
Driny
Bystrianska jaskyňa
Gombasecká jaskyňa
Demäňovská jaskyňa Slobody
Harmanecká jaskyňa
Demäňovská ľadová jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Domica
Važecká jaskyňa

Neďaleko Bratislavy pri Smoleniciach v Malých Karpatoch sa nachádza jaskyňa Driny. Zaujímavosťou tejto vápencovej jaskyne so sintrovou výzdobou je dĺžka chodieb. Sprístupnených je viac než 400 metrov. Prehliadka trvá cca 35 minút.

Ďalšia z vápencových jaskýň - Domica - leží v Slovenskom krase. Ide o jaskyňu, ktorej jedna prehliadka trvá 3/4 hodinu a druhá až 1 a pol hodiny. Súčasťou prehliadky je plavba v jaskynných priestoroch.

V Slovenskom krase sa nachádza aj Gombasecká jaskyňa. Podobne ako ostatné vápencové jaskyne aj Gombasecká jaskyňa vznikla vďaka pôsobeniu podzemného potoka. V jaskyni možno počas 35 minútovej prehliadky obdivovať stalaktity a stalagmity.

Súčasťou Slovenského krasu je Medzevská pahorkatina. V jej vápencoch sa vytvorilaJasovská jaskyňa. Má krásnu sintrovú výzdobu. V jej priestoroch sa organizujú ozdravovacie pobyty. Počas 45 minútovej prehliadky turisti prejdú cca 700 metrov.

Vo Važeckom krase sa nachádza Važecká jaskyňa. Patrí k najmenším jaskyniam, keďže dĺžka prehliadkovej trasy je cca 1/3 km. Pri cca pol hodinovej prehliadke možno obdivovať sintrové jazierka.

Vo Veľkej Fatre sa nachádza Harmanecká jaskyňa. Jej vápencový základ je dopĺňaný bielou sintrovou výzdobou. Medzi krásne a obdivované prvky patria jazierka a vodopády. Jej prehliadka trvá vyše hodiny.

Medzi jaskyne, ktoré ležia v Tatrách patrí známa Belianska jaskyňa. Vytvorená je vo vápencoch. Do jej jazierok turisti často hádžu drobné mince. Prehliadka tejto jaskyne trvá vyše hodiny, pričom trasa predstavuje viac než 1300 metrov.

V blízkosti Nízkych Tatier leží Bystrianska jaskyňa, ktorú poznajú mnohí pacienti využívajúci speleoterapiu. Súčasťou jaskyne je priepasť Peklo. Prehliadka trvá 3/4 hodinu.

Priamo na území Národného parku Nízke Tatry leží Demäňovská jaskyňa Slobody. Patrí medzi obľúbené jaskyne pre svoju nádhernú sintrovú výzdobu. Kratšiu trasu (cca 1 km) možno prejsť za hodinu, dlhšiu (cca 2 km) za vyše hodinu a pol.

Taktiež na území Národného parku Nízke Tatry leží Demäňovská ľadová jaskyňa. Jej zvláštnosťou je ľadová výzdoba, ktorá sa v jaskyni udržuje po celý rok. Sprístupnená je iba malá časť jaskyne. Prehliadka trvá 3/4 hodinu.

Na Slovensku je sprístupnená aj ďalšia ľadová jaskyňa. Nachádza sa v Slovenskom raji.Dobšinská ľadová jaskyňa má neobvykle mohutnú ľadovú výzdobu. Pri prehliadke trvajúcej necelú 3/4 hodinu možno vidieť nielen krásne ľadové stĺpy a stalagmity, ale aj ľadové vodopády. Trasa prehliadky je cca pol kilometra.

Rozprávkový názov má Ochtinská aragonitová jaskyňa. Samotná jaskyňa má vápencový základ, avšak výzdoba je tvorená aragonitom. Prehliadka cca pol kilometrovej trasy trvá 3/4 hodinu.

Slovník pojmov podľa metodiky MŽP:

Stalaktity sú sintrové útvary visiace zo stropov a šikmých stien podzemných priestorov. Rozlišujú sa brčkovité, palicovité, drúčkovité, kónické, vretenovité, kyjakovité, sférolitické a iné.

Stalagmity sú sintrové útvary rastúce z dna podzemného priestoru. Rozlišujú sa zárodočné, palicovité, drúčkovité, kónické, pagodovité, palmovité, vázovité a iné.

Stalagnáty sú sintrové stĺpovité útvary vytvorené spojením stalaktitu a stalagmitu.