Svetozár Stračina - Spolupracovali

ÚČINKOVALI
JURAJ DUBOVEC
OSKÁR ELSCHEK
JURAJ KUBÁNKA
ALŽBETA LUKÁČOVÁ
ANGELA VARGICOVÁ
ZBOR LÚČNICA
DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÉHO ROZHLASU
SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU

SCENÁR
PAVOL BARABÁŠ

DRAMATURGIA ZA RTVS
ROBERT VALOVIČ

ĎALEJ SPOLUPRACOVALI
MATILDA HYBSKÁ
ZUZANA MOJŽIŠOVÁ
ALEXANDER NAGY
VLADISLAVA SÁRKÁNY

SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU DIRIGOVAL
ADRIÁN KOKOŠ

GRAFIKA
MARIÁN AŠTÁRY

GRADING
MARTIN TURANSKÝ

ZVUK
MARTIN MERC

STRIH
ROBO KAROVIČ

KAMERA
PAVOL BARABÁŠ
MARTIN BARABÁŠ

VEDÚCA VÝROBY ZA RTVS
ANNA MATISOVÁ

PRODUKCIA K2 STUDIO
ALENA KOŠČOVÁ

MANAŽÉR VÝROBY ZA RTVS
TIBOR HORVÁTH

RÉŽIA
PAVOL BARABÁŠ

POĎAKOVANIE
PETER DUBECKÝ
TOMÁŠ KAMINSKI
RICHARD KOVÁČIK
TIBOR MARČEK
TOMÁŠ STANEK
IVANA VARGOVÁ
ARCHÍV SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ÚSTAVU
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM V BANSKEJ BYSTRICI
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA BANSKÁ BYSTRICA
KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PREŠOVE
FOLKLÓRNY SÚBOR LÚČNICA
SĽUK

VO FILME BOLI POUŽITÉ SÚKROMNÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY
ANGELY VARGICOVEJ, ALEXANDRA NAGYHO, JURAJA DUBOVCA, PAVLA BARABÁŠA

VO FILME BOLI POUŽITÉ SKLADBY SVETOZÁRA STRAČINU A JEHO MYŠLIENKY Z ROZHOVOROV
S REDAKTOROM JURAJOM DUBOVCOM V ROZHLASOVOM CYKLE HUDOBNÉ DEDIČSTVO
NA TÉMU SKLADATEĽ A ĽUDOVÁ HUDBA

VO FILME BOLI POUŽITÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY Z FILMOVÉHO ARCHÍVU
SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ÚSTAVU
A
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA

VYROBILI
© RTVS
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV
K2 STUDIO S.R.O.
2019

REALIZÁCIU FILMU FINANČNE PODPORIL
AUDIOVIZUÁLNY FOND