Svetozár Stračina - Viac o DVD

PREČO SME VYDALI TOTO DVD?

Mnoho mladých ľudí hľadajúcich svoju životnú cestu čelí potrebe definovať svoje korene. Keď človek vie odkiaľ prišiel, jednoduchšie sa mu určuje smer a cieľ ďalšej cesty. A v súčasnej dobe plnej kultúrnych a civilizačných stretov je otázka vlastnej identity ešte nástojčivejšia. Práve hudba patrí k najdôležitejším prvkom kultúry bez ohľadu na stupeň jej vyspelosti. Už v obyčajnej ľudovej piesni je totiž zakódovaná celá história spoločenstva.

Zmyslom DVD je priniesť Stračinov pohľad na našu kultúru. Zasvätil ľudovej hudbe a folklóru život, zadefinoval ich vo vzťahu k našim koreňom. Celý život sa snažil zachytiť, uchovať a zveľadiť naše kultúrne dedičstvo. Robil tak svojsky, nezaraditeľne, čím búral hranice. K ľudovej hudbe pristupoval vždy citlivo, s ohľadom na prostredie, kde vznikala, na jej autora, posolstvo. Povýšil ľudovú pieseň, dal jej svoju umeleckú pečať a nenapodobniteľnú esenciu.

dvd_stracina_sk.jpg

OBSAH DVD

DVD Svetozár Stračina je plné zaujímavých bonusov, bohaté na neuverejnené skladateľove myšlienky, úvahy, ale i pútavý pohľad na súčasný folklór i skladby, ktoré sú pre neho ikonické. DVD má aj anglické titulky a je opatrené 5.1 priestorovým zvukom.

Vzácne sú autorove zamyslenia a úvahy nad rôznymi témami, ktoré sme objavili v archívoch Slovenského rozhlasu. Sú to dôležité vyznania, nami doplnené o hodnotný fotografický materiál, ktorý sme rozdelili do štyroch tém: O ľudovej piesni, Hudobné dedičstvo, O tradičnej kultúre, Skladateľ a ľudová hudba.DVD obsahuje koncerty, ktoré sme zaznamenali pri nakrúcaní filmu so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu i Speváckym zborom Lúčnice pod vedením dirigenta Adriána Kokoša: Pacho, hybský zbojník. Druhým zachyteným koncertným záznamom bude Betlehemský večný salaš. Koláž fotografií výstupov Goralov v oblastí Roháčov zaznamenané v priebehu niekoľkých rokov na hudbu Svetozára Stračinu pod názvom Goralské nôty.Počas tvorby filmu sme nakrútili množstvo scén, ktoré sa do filmu nedostali. Jednou z nich je výstup krojovaných goralských hudobníkov na Gerlachovský štít pod názvom Gorali na Gerlachu, taktiež na hudbu Svetozára Stračinu.