Suri - Spolupracovali

členovia expedície
Pavol Barabáš
Ivan Bulík
Miroslav Dušek
Matej Fabiánek
Tomáš Lukačovič

námet
Ivan Bulík

scenár
Pavol Barabáš

komentár čítal
Robert Roth

dramaturgia za RTVS
Robert Valovič

dramaturgia za K2studio
Tomáš Susko

ďalej spolupracovali
Alois Ditrich
Jaroslav Holeček
Matilda Hybská
Matúš Sirota
Bargulu
Kado

grafika
Marián Aštáry

hudba
Martin Barabáš

zvuk
Martin Merc

strih
Róbert Karovič

kamera
Pavol Barabáš

vedúca výrobného štábu za RTVS
Anna Matisová

produkcia za K2studio
Alena Koščová

manažér výroby za RTVS
Tibor Horváth

réžia
Pavol Barabáš

tvorcovia dokumentárneho filmu ďakujú za ochotu a spoluprácu pri nakrúcaní ľuďom z kmeňa Suri