Sloboda pod nákladom - Povedali o filme

"A lone porter makes his way through a blizzard in the High Tatras mountains of Eastern Europe. The wind roars. All is blinding white, the mountain unforgiving. We are swept into the timeless world of the porter, whose manual labor is a cross between extreme sport and walking meditation. Intrepid filmmaking brings us up close and personal, step by step. Hearty men in their 60s and 70s draw energy from the mountain as they climb, carrying loads of 120 kilos on ladder-like frame packs. Crisp archival footage places them in a lineage of dedicated climbers and caretakers who supply and maintain mountain huts. Lyric interludes feature aerial shots of rugged peaks plus a haunting score, with cello played by one of the porters. An old man is meant to walk slowly, with dignity; these porters do that and more. Their service gives them health, calm, self-reliance, solitude, and the power and beauty of nature."

Carol Harada, DOCLANDS, California, 10.-14.5.2017


„Výnimočný dokument zachytávajúci fenomén horského nosičstva, prerozprávaný jeho žijúcimi legendami. Porotu presvedčila vysoká úroveň filmového spracovania ustupujúcej tradície nosičstva, ktoré už nie je len profesiou, ale aj životnou filozofiou."

Grand Prix - Hory a mesto, Bratislava, 22.-26.3.2017


"Vďaka silným obrazim podčiarknutým jemnou hudbou a zvukmi prírody nám tento portrét nosičov pracujúcich v slovenských Vysokých tatrách ukazuje, ako môže nosenie očistiť dušu človeka."

BANFF mountain film festival 2016, international jury


"Kultúry na celom svete sú ohrozené, ak nie sú chránené a dodržiavané ľudské práva, keď je obmedzená sloboda. Tento estetický a skromný dokument nám umožňuje vnímať ducha ľudí, ktorí našli svoju slobodu pri nosení ťažkých bremien. Vykonávajú náročné remeslo, ktoré v iných horách už zaniklo. Cez pôsobivé obrazy zdôraznené citlivou hudbou a zvukmi prírody nám tento intímny portrét nosičov pracujúcich v slovenských Tatrách ukazuje, ako si človek vynášajúci náklad môže očistiť svoju dušu. Dá sa to chápať aj ako metafora obety, čo je dnes dosť nemoderný koncept. Ale práve obetavosť a schopnosť dávať iným môže pomôcť zachrániť miznúce kultúry."

Gabriella Kuhn, členka poroty Banff moutain film festival


"V tohtoročnej silnej konkurencii oceňuje porota Slobodu pod nákladom v réžií Pavla Barabáša. Príbeh o nosičoch, ktorí vynášajú zásoby pre horské chaty vo Vysokých Tatrách je príbehom o vášni vyrozprávaným s vášňou. Nevšedný spôsob ako prežívať slobodu. Slobodu liezť v horách, slobodu niesť 100 kilový náklad. Ako jeden z nosičov hovorí – „Ako učiteľ som oddychoval fyzicky, v horách zas relaxuje moja myseľ." Je to mimoriadne dôležitý a podmanivý film."

Medzinárodná porota VI. ročníku festivalu horských filmov „Eho" v Skopje


"Tento vznešený film je o slobode, vášni a sile charakteru. Prostredníctvom výnimočných postáv filmu nám režisér ponúka intímny pohľad do ich sveta. Pokojný štýl dokumentu Sloboda pod nákladom pôsobí blahodárne v kontraste s našim hlučným, agresívnym svetom. Režisér využíva hudbu ako silný, prirodzený a efektívny prostriedok, ktorý umocňuje hlboký dojem. Veľkoleposť tohto citlivého filmu je badateľný vo výroku jedného z mužov: "Tatry sú jedným z najkrajších pohorí sveta." A práve z týchto hôr čerpajú nosiči energiu na svoju neuveriteľne ťažkú prácu, ktorú robia s radosťou a pokojom."

Zdôvodnenie poroty o udelení Grand Prix na 12. ročníku festivalu Spotkania s Filmem Górskim