Príbehy tatranských štítov V+VI - Spolupracovali

DIEL PIATY: LEGENDY A ILÚZIE

námet a scenár
PAVOL BARABÁŠ

hudba
ŠTÚDIO FONTÁNA
MARTIN BARABÁŠ

dramaturgia za RTVS
ROBERT VALOVIČ

odborná spolupráca
MIKULÁŠ ARGALÁCS
WOJCIECH SZATKOWSKI

ďalej spolupracovali
MÁRIO HERMAN
MATILDA HYBSKÁ
PETER CHROMEK
HUBERT JARZEBOWSKI
VILIAM KOVÁČ
JAN KRZYSZTOF
PAVEL SKAWINSKI
PETER SPITZKOPF
JOZEF TRUBAN
PETER ZAJIC

účinkovali
VIKTOR BERÁNEK
MARCIN KOTELNICKI
JOZEF KRIŠTOFFY
APOLONIUSZ RAJWA
JOZEF SANTUS
WOJTECH SZATKOWSKI
RASTISLAV ŠRÓBA
MAREK TRÁVNIČEK
MIETEK ZIACH

komentár čítal
MAREK ŤAPÁK

grafika
MARIÁN AŠTÁRY

zvuk
MARTIN MERC

strih
RÓBERT KAROVIČ

kamera
PAVOL BARABÁŠ
MARTIN GRAJCIAR

vedúca výrobného štábu za RTVS
ANNA MATISOVÁ

produkcia za K2 studio
ALENA KOŠČOVÁ

manažér výroby za RTVS
TIBOR HORVÁTH

réžia
PAVOL BARABÁŠ

TVORCOVIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU
ĎAKUJÚ ZA OCHOTU A SPOLUPRÁCU PRI NAKRÚCANÍ
ŠTÁTNYM LESOM TANAP-U
SPRÁVE TANAP-U
KRAJSKÉMU ÚRADU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PREŠOVE
SPOLKU HORSKÝCH VODCOV
TATRZANSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W ZAKOPANEM

V DOKUMENTE BOLI POUŽITÉ
ARCHÍVNE MATERIÁLY ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA, UKÁŽKY Z FILMU STRETNUTIE NA KONČIARI, SKALA A VÁŠEŇ
ARCHÍVNE MATERIÁLY MÚZEA V KEŽMARKU, MUZEA TATRANSKIEHO IM. DRA. TYTUSA CHALUBINSKIEGO V ZAKOPANEM
SÚKROMNÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY PAVLA BARABÁŠA , WOJCIECHA SZATKOWSKEHO, MIKULÁŠA ARGALÁCSA, MARIE LAPINSKEJ

VYROBILI
© ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA A K2 STUDIO S.R.O.
2013

REALIZÁCIU FILMU FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND
VYROBENÉ S PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


DIEL ŠIESTY: STOPY NA HREBENI

námet a scenár
PAVOL BARABÁŠ

hudba
MARTIN BARABÁŠ
ŠTÚDIO FONTÁNA

dramaturgia ua RTVS
ROBERT VALOVIČ

ďalej spolupracovali
MICHAL FEDOR
MATILDA HYBSKÁ
JÁN KRYŠTOF
DUŠAN LESKOVJANSKÝ
LUKÁŠ MEŇHART
MARTIN MIŠENDA
IGOR PAP
LÝDIA RICHNAVSKÁ
ANTON SEDLÁK
BLAŽENA SEDLÁKOVÁ
PETER SPITZKOPF
DÁVID ŠATÁNEK
JAROSLAV ŠELENG
MARTIN ŠKOVRÁNEK
MARIÁN ŠTURCEL
BRAŇO VAŇKO
PETER ZAJÍC

účinkovali
GABO ČMÁRIK
ADAM KADLEČÍK
FRANTIŠEK KELE
IVAN KULVÁNEK
IVAN LEHOTSKÝ
MATOUŠ MELICH
MICHAL SABOVČÍK

komentár čítal
MAREK ŤAPÁK

grafika
MARIÁN AŠTÁRY

zvuk
MARTIN MERC

strih
RÓBERT KAROVIČ

kamera
PAVOL BARABÁŠ
ADAM KADLEČÍK
ROBERT KOČAN
MICHAL SABOVČÍK
ANTON SEDLÁK

pilot
PETER CHROMEK

vedúca výrobného štábu za RTVS
ANNA MATISOVÁ

produkcia za K2 studio
ALENA KOŠČOVÁ

manažér výroby za RTVS
TIBOR HORVÁTH

réžia
PAVOL BARABÁŠ

TVORCOVIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU ĎAKUJÚ ZA OCHOTU A SPOLUPRÁCU PRI NAKRÚCANÍ
ŠTÁTNYM LESOM TANAP-U
SPRÁVE TANAP-U
KRAJSKÉMU ÚRADU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PREŠOVE
TATRANSKEJ HORSKEJ SLUŽBE
SPOLKU HORSKÝCH VODCOV
TATRZANSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W ZAKOPANEM
PETROVI VALUŠIAKOVI
ANTONOVI DOBEŠOVI
JÁNOVI BENDÍKOVI
VERTICAL TRADE

V DOKUMENTE BOLI POUŽITÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA - UKÁŽKA Z FILMU PAVOL POCHYLÝ - PAVÚK
SÚKROMNÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY IVANA LEHOTSKÉHO, MATOUŠA MELICHA,
PAVLA BARABÁŠA, HOROLEZECKÉHO SPOLKU JAMES

VYROBILI
© ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA A K2 STUDIO S.R.O.
2013

REALIZÁCIU FILMU FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND
VYROBENÉ S PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY