Príbehy tatranských štítov V+VI - Poďakovanie

Za ochotu a spoluprácu pri nakrúcaní ďakujeme:

Štátnym lesom TANAPu, Správe TANAPu, Krajskému úradu životného prostredia v Prešove, Tatranskej horskej službe, Spolku horských vodcov, Tatranskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe v Zakopanom, Muzeum Tatrańskie im. Dra Tytusa Chalubińskiego v Zakopanom, Slovenskému filmovému ústavu v Bratislave, Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Podtatranskému múzeu v Poprade, Divadelnému ústavu v Bratislave, Komisii AVF, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Hotelu Patria, Hotelu Bellevue, Jane Kalinčíkovej, Václavovi Polákovi, Milanovi Kordošovi, Jozefovi Bendžalovi, Pavlovi Majkovi, Petrovi Rajecovi, Mirovi Jílkovi ml.

V dokumente boli použité materiály a fotografie: Rozhlasu a televízie Slovenska, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Podtatranského múzea v Poprade, Múzea v Kežmarku, Divadelného ústavu v Bratislave, Slovenského filmového ústavu v Bratislave, Múzea Im. Dra. Tytusa Chalubińskiego v Zakopanom, Výskumnej stanice a múzea ŠL TANAP-u, Horolezeckého spolku JAMES, Tatranského okrášlovacieho spolku

Súkromné archívne materiály: Ivana Bohuša, Miroslava Jílka, Ivana Lehotského, Matouša Melicha, Pavla Barabáša, Alexandra Luczyho, Ota Jalčovika