Príbehy tatranských štítov I+II - Spolupracovali

DIEL PRVÝ: SÚBOJ VELIKÁNOV

účinkovali

FRANTIŠEK COMPEL
JÁN ČERVÍNKA
ATILA DEJCZO
OLEG ĎURIŠ
PAVOL KUNA
JAREK KVAPIL
JAROSLAV MICHALKO
OTMAR OLIVA
PAVOL RAJTÁR
LADISLAV ŠEDIVÝ
VLASTIMIL ŠMÍDA
MARIÁN ŠROBA
RASTISLAV ŠROBA
MAREK TRÁVNIČEK
RUDOLF ŽUFFA
VLADIMÍR ŽUFFA
ŠTEFAN ZÁVACKÝ

spolupracovali
VÁCLAV BROŽ, MIROSLAV DUŠEK, MARTA HEJTMÁNKOVÁ, TIBOR HROMÁDKA
PETER CHROMEK, PAVEL IŠA, TOMÁŠ IŠA, MIKI KNIŽKA, JELA OBŽUTOVÁ
ANTONÍN OLIVA, OĽGA OLIVOVÁ, VÁCLAV OLIVA, VAŠEK OLIVA, LUDVÍK PAVLÍČEK
DANA TOMEČKOVÁ, PETER TOMKO, RÓBERT TURJANÍK, SAŠA SLAVKOVSKÝ

námet a scenár
PAVOL BARABÁŠ

odborná spolupráca
IVAN BOHUŠ ML.

osvetľovacia technika
K2 STUDIO

hudba
ŠTÚDIO FONTÁNA

komentár čítal
JÁN KRONER

dramaturgia
ALOIS DITRICH

dramaturgia za RTVS
DANIELA BOŠANSKÁ

asistenti kamery a zvuku
MARTIN JURZA
MARTIN BARABÁŠ

asistenti produkcie
MARTINA STRAKOVÁ
MATILDA HYBSKÁ

vedúca výrobného štábu za RTVS
TATIANA JAVORKOVÁ

vedúca výrobného štábu za K2 STUDIO
IVICA BARABÁŠOVÁ

manažér výroby za RTVS
JANA VEČERNÁ

zvuk
MARTIN MERC

strih
RÓBERT KAROVIČ

kamera
PAVOL BARABÁŠ
RASTISLAV HATIAR
MARTIN JURZA

réžia
PAVOL BARABÁŠ

V DOKUMENTE BOLI POUŽITÉ
ARCHÍVNE MATERIÁLY STV
SÚKROMNÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY
IVANA BOHUŠA, MIRA JÍLKA, PAVLA BARABÁŠA
FOTOGRAFIE SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ÚSTAVU V BRATISLAVE
MATERIÁLY SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA
FOTOGRAFIE PODTATRANSKÉHO MÚZEA V POPRADE
FOTOGRAFIE DIVADELNÉHO ÚSTAVU V BRATISLAVE

VYROBILI
© ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA A K2 STUDIO, s.r.o.
2011

REALIZÁCIU FILMU FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND

VYROBENÉ S PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIEL DRUHÝ: SNY O SLOBODE

účinkovali

MÁRIA BUBLÍKOVÁ
JURAJ BUBLÍK
MARGITA MAYEROVÁ - BUBLÍKOVÁ
JÁN ČERVÍNKA
ATILA DEJCZO
OLEG ĎURIŠ
MAREK GAJAN
TIBOR HROMÁDKA
MIKI KNIŽKA
PAVOL KUNA
JAROSLAV MICHALKO
MARTIN NIKODÝM
PAVOL RAJTÁR
VLASTIMIL ŠMÍDA
LADISLAV ŠEDIVÝ
MAREK TRÁVNIČEK
PETER TOMKO
ŠTEFAN ZÁVACKÝ

spolupracovali
JURAJ BARABÁŠ, MIROSLAV DUŠEK, VÁCLAV BROŽ
MARTA HEJTMÁNKOVÁ, PETER CHROMEK, PETER STRUHÁR
DANA TOMEČKOVÁ, NORA VIGLAŠSKÁ

námet a scenár
PAVOL BARABÁŠ

odborná spolupráca
IVAN BOHUŠ ml.

osvetľovacia technika
K2 STUDIO

hudba
ŠTÚDIO FONTÁNA

komentár čítal
JÁN KRÓNER

dramaturg
ALOIS DITRICH

dramaturgia za RTVS
DANIELA BOŠANSKÁ

asistenti kamery a zvuku
MARTIN JURZA
MARTIN BARABÁŠ

asistenti produkcie
MARTINA STRAKOVÁ
MATILDA HYBSKÁ

vedúca výrobného štábu za RTVS
TATIANA JAVORKOVÁ

vedúca výrobného štábu za K2 STUDIO
IVICA BARABÁŠOVÁ

manažér výroby za RTVS
JANA VEČERNÁ

zvuk
MARTIN MERC

strih
RÓBERT KAROVIČ

kamera
PAVOL BARABÁŠ

RASTISLAV HATIAR
MARTIN JURZA

RÉŽIA
PAVOL BARABÁŠ

V DOKUMENTE BOLI POUŽITÉ
ARCHÍVNE MATERIÁLY STV
SÚKROMNÉ ARCHÍVNE MATERIÁLY
IVANA BOHUŠA, MIRA JÍLKA ml., PAVLA BARABÁŠA
FOTOGRAFIE SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ÚSTAVU V BRATISLAVE
AUTORI FOTOGRAFIÍ Z FILMU MEDENÁ VEŽA: VÁCLAV POLÁK, MILAN KORDOŠ
MATERIÁLY SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA
FOTOGRAFIE PODTATRANSKÉHO MÚZEA V POPRADE
FOTOGRAFIE DIVADELNÉHO ÚSTAVU V BRATISLAVE
AUTOR FOTOGRAFIÍ IVANA BUKOVČANA: ANTON ŠMOTLÁK

VYROBILI
© ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA A K2 STUDIO, s.r.o.
2011

REALIZÁCIU FILMU FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND

VYROBENÉ S PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY