Pod Kančendžogou je ich domov - Ocenenia

Čestné uznanie ETNOFILM - Čadca 98
Cena literárneho fondu TOURFILM - Slovakia 99