JAMES - O filme

Na symbol Slovenska - Vysoké Tatry môžeme pozerať rôznou optikou. Nie je to len kopa žulových brál zaznamenaná na mape. Pre niekoho sú Tatry umeleckým dielom vytvoreným časom, pre iného sú synonymom slobody, pre ďalšieho symbolom sily, vytrvalosti, hľadania limitov ľudského snaženia. Ľudské osudy sa postupne zapisovali do kolmých stien Tatier. Každý štít uchováva svoje príbehy.

pochyleho-platna-2.jpg

Ten náš začal pred vyše 100 rokmi. Presnejšie 14.8.1921. Je to dátum vytlačený na odznaku horolezeckého spolku JAMES, ktorý patrí k najstarším na Slovensku. Čo však znamená? Dlho sa o ňom veľa nevedelo. Až raz Alex Mlynárčik našiel denník po svojom otcovi Mikulášovi, ktorý si veľmi svedomito zapisoval svoje horolezecké obdobie. Je jediným autentickým dokladom z rokov, v ktorých sa JAMES formoval. Jednu kópiu denníka mi Alex pred pár rokmi venoval.

002mlynarcik-orig-14-8-1921.jpg

Pod dátumom 14.8.1921 sa nachádza opis výstupu juhozápadným pilierom na Lomnický štít. Traja kamaráti opásaní konopným lanom vystúpili na vrchol. Ešte v ten večer zišli na Fridrichovu chatu pri Zelenom plese, kde oslavovali prvovýstup, pospevovali a jedli anglický JAM /džem/. Zrejme sa už nikdy nedozvieme, akými lingvistickými krokmi sa traja horolezci dopracovali od JAMu k JAMESU. No vieme, že ho medzi sebou povýšili na heslo, aby ním mohli v čase núdze v Tatrách privolávať pomoc priateľov. O pár dní neskôr bol v Spišskej Novej Vsi založený spolok s názvom JAMES.

010stanovy02.jpg

V stanovách je vysvetlené, akú myšlienku obsahujú jednotlivé písmená názvu: Idealizmus, Alpinizmus, Mortalita, Eugenika a Solidarita. Práve myšlienky, ktoré tvorili základnú filozofiu spolku, sa v priebehu budúcich rokov stali terčom istého spochybňovania a zmien, ale to nie je podstatné. Dôležité je, že za sto rokov z malého stretnutia troch horolezcov a z jednej nenápadnej myšlienky vyrástla organizácia, ktorá vychovala k láske horám a priateľstvu desaťtisíce ľudí, ktorých spojili myšlienky zakódované v názve spolku. Jeho členovia dosiahli svetové úspechy nielen v Tatrách, Alpách, na Kaukaze, Pamíre, ale i v najvyšších horách sveta, kde určovali svojimi myšlienkami i výkonmi svetový trend. 

01volia-veza1954.jpg