Hľadači utajených svetov - Viac o DVD

7 filmov - 7 nových objavov je podtitul nového 2-DVD HĽADAČI TIEŇA určeného pre všetkých milovníkov tajomného jaskynného sveta Slovenska. Nájdete v ňom nielen sedem filmov o ľuďoch, ktorí odkrývaniu neznámeho podzemia zasvätili život, ale aj informácie o všetkých sprístupnených jaskyniach na Slovensku. 2DVD obsahuje: film Hľadači tieňa, film Hľadači utajených svetov a film Zajatci podzemia.

dvd_hladaci-tiena_sk-1.jpg 

Ukážky z menu DVD:
menusk_00519.jpg j_1_00000.jpg j_2-0-00-22-10.jpg 

Pozývame vás na miesta, ktorých názvy mnohým Slovákom asi nič nepovedia: Skalistý potok, Štefanová, Večná robota, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Starý hrad, Mesačný tieň. Sú to najväčšie a najvýznamnejšie objavy v podzemí Slovenska za posledné roky. Vydali sme sa do jaskýň s kamerou, aby sme mohli tieto nové objavy zachytiť. To najcennejšie, čo sme v hĺbkach našli, boli skromní ľudia, ktorí objavovaniu zasvätili život. Nenápadní, slobodní, pokorní a bohatí na zážitky, aké dokáže ponúknuť len tvrdá drina. Sú to ľudia fyzicky a psychicky odolní a hlavne plní nadšenia, bez ktorého by objavovanie podzemia nebolo možné.

Vniknite s nami do utajeného podzemia Slovenska. Možno sa vrátite obohatení o pokoru jaskyniarov voči sile prírody. Začnete chápať ich chvenie z poznania, že tam pod povrchom sa môžu nachádzať svety, ktoré sú ďaleko väčšie, než si dokážete predstaviť...