Hľadači tieňa - Spolupracovali

námet a scenár
Pavol Barabáš

hudobná spolupráca
Martin Barabáš

dramaturgia za RTVS
Robert Valovič

odborná spolupráca
Bohuslav Kortman
Lukáš Vlček

ďalej spolupracovali
Gabriel Jakab
Marek Kacian
Tibor Kožuch

účinkovali
Igor Pap
Branislav Šmída
Štefan Šuster

grafika
Marián Aštáry

asistenti produkcie
Matilda Hybská
Martina Straková

Jimmy Jib
Štefan Rybár

zvuk
Martin Merc

strih
Pavol Barabáš
Róbert Karovič

kamera
Pavol Barabáš

vedúca výrobného štábu za RTVS
Anna Matisová

manažér výroby za RTVS
Tibor Horváth

réžia
Pavol Barabáš

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri nakrúcaní
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Správe slovenských jaskýň
Speleoklubu UK Bratislava

vyrobili
© K2 studio s.r.o.
a
Rozhlas a televízia Slovenska
2013