Hľadači tieňa - Poďakovanie

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri nakrúcaní
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Správe slovenských jaskýň
Speleoklubu UK Bratislava