Hľadači utajených svetov - O filme

Hľadači utajených svetov je prvá časť trojdielneho dokumentárneho cyklu o objavovaní podzemia na Slovensku. Prevedie vás spleťou neuveriteľne tesných chodieb a zároveň množstvom priestranných podzemných siení málo známych jaskýň. Predstaví vám obdivuhodných ľudí, ktorým patrí vďaka za to, že objavujú podzemné bohatstvo pod našimi nohami. Musíte ísť hlboko do podzemia, kľukatou cestou ... Budete sa plaziť v bahne a v chlade, vo vlastnom pote, ktorý vám po chvíli primrzne na koži. Pôjdete zo svetla do tmy, aby ste znovu objavili svetlo, svetlo v sebe ...

Scenár a réžia: Pavol Barabáš
Hudba: Martin Merc
Minutáž: 32 minút
Rok výroby: 2010

Stojíme na napnutom oceľovom lane, okolo nás hučí najvyšší vodopád Slovenska a pod nohami máme 30 metrov tmavého prázdna. V jaskyni Skalistý potok sa veru krivák dlho neudrží. Ale ani individualista. Jaskyniarstvo je doménou kolektívu. A tak stiahneme brucho, vydýchneme vzduch z pľúc a spolu s jaskyniarmi zo Štefanovej sa preplazíme do Dómu Gigantov. A hoci tento ohromuje svojimi rozmermi, najväčší podzemný priestor na Slovensku to nie je. Prvenstvo patrí Rozprávkovému dómu v Stratenskej jaskyni. Podzemie nám dáva možnosť objaviť niečo nové nie len pod zemou, ale i v nás samých. Jaskyne poskytujú to, čo nám v dnešnom rýchlom svete chýba. Ticho, pokoj, ale i dobrodružstvo a nové poznatky.

stefanova.jpg


TV seriál o objaviteľoch slovenského podzemia

1. diel: Hľadači utajených svetov / Skalistý potok, Štefanová, Stratenská jaskyňa/
2. diel: Zajatci podzemia / Jaskyňa mŕtvych netopierov, Plavecká priepasť, Starý hrad/
3. diel: Hľadači tieňa / jaskyňa Mesačný tieň/