Expedícia Sibír - Ocenenia

Zvláštna cena poroty - Teplice nad Metují, ČR, 2002
Cena diváka - Teplice nad Metují, ČR, 2002
Čestné uznanie - FICTS, Miláno, Taliansko, 2003
1. cena - Skipper, Tále, SR, 2003