Everest - najťažšia cesta - Ocenenia

Najlepší horolezecký film - UMFF, Ulju Mountain Film Festival, Ulsan, Južná Kórea, 7.4.2021
vyjadrenie poroty: Historická hodnota expedície The Hard Way v juhozápadnej stene Everestu v roku 1988, míľnik v histórii alpinizmu, obrazy legendárnych horolezcov, dramatické scény a archívny materiál sú dobre vyvážené, zatiaľ čo utrpenie, vytrvalosť a pravý význam lezenia sú prepojené s rozprávaním tých, čo prežili.

Strieborný plesnivec - BBVA Torelló Mountain Film Festival, Torelló, 22.-31.1.2021

Cena TV Noe - Medzinárodný festival outdoorových filmov, ČR a SR 2020

Cena divákov - BBK Mendi Film Festival, Bilbao, 4.-13.2020, Španielsko

Grand Prix - Medzinárodný festival horských filmov Poprad, 14.-18.10.2020
vyjadrenie poroty: "Za dokonalé dramatické uchopenie príbehu prelezenia najťažšej cesty na Evereste štvoricou špičkových slovenských horolezcov. Najväčšia tragédia v dejinách slovenského horolezectva je zobrazená cez emócie vedúceho expedície. Talent režiséra umožnil citlivým spôsobom poukázať jej príbeh a následky."

Grand Prix -Echo Mountain Film Festival, Macedónsko, 5.-9.10.2020
vyjadrenie poroty: "Pavol Barabáš sa majstrovským spôsobom vrátil k najväčšej tragédií Slovákov v Himalájach. Skvelé animácie, veľmi zaujímavé rozprávanie a obrovská dávka emócií. Majstrovské spracovanie veľmi zložitej témy. " 

Best Adventure - Medzinárodný festival horských filmov SHH Ushuaia, 17.-30.8.2020, Argentína
vyjadrenie poroty: "Dobrodružstvo, ktoré prekonáva limity toho, čo bolo považované za možné a zachraňuje esenciálne hodnoty toho, čím bolo horolezectvo v minulosti. Starostlivosť jeden o druhého, dosahovanie cieľa lojálne, najčistejším alpským spôsobom. Film taktiež zachytáva problém podstupovania nevyhnutného rizika a jeho dôsledkov a odsudzovanie spoločnosťou."

Grand Prix - Medzinárodný horolezecký filmový festival, Teplice nad Metují, 27.8.-30.8.2020, ČR

Cena Poľského horolezeckého klubu - Moc Gór - Sila hôr, Festival horských filmov, Zakopane, 27.8.-30.8.2020, Poľsko
vyjadrenie poroty: "Porota ocenila schopnosť režiséra vyjadriť emócie, dilemy a pochybnosti vedúceho expedície s tragickým koncom na juhozápadnej stene Mount Everestu. Režisér dojímavým spôsobom ukázal zodpovednosť lídra expedície v extrémnych podmienkach."